Detecció precoç de 72 tumors i 804 adenomes de còlon

21.935 persones han participat en la primera ronda del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, que s'ha dut a terme a Osona entre els anys 2015 i 2016.

L'Hospital Universitari de Vic va acollir la presentació dels resultats de la primera ronda del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a Osona, El Ripollès i La Garrotxa, el passat 6 d'abril

En total, ha participat en el programa el 59% de la població diana convidada a realitzar el cribratge, que era de 37.315 homes i dones d'entre 50 i 69 anys. Segons els resultats d’aquesta primera ronda, un 7,1% dels casos han donat positiu al test de sang oculta amb femta. Tots ells s'han derivat al Consorci Hospitalari de Vic per visitar-se i, en cas necessari, fer-se una colonoscòpia per confirmar o descartar una lesió. En total, s'han realitzat 1.285 exploracions colorectals, que han permès detectar de manera precoç 72 càncers invasius (un 5,6% dels positius en la primera prova), 236 adenomes d'alt risc, 340 de risc intermedi i 228 de baix risc.

Major índex de supervivència

La implantació d'aquest programa a Osona ha suposat una gran increment de la detecció de càncers en fases precoces, fet que possibilita oferir un tractament més resolutiu i un increment de l’esperança de supervivència dels malalts. A la comarca, la primera ronda va iniciar-se el 2015 i, a finals del 2016, s'ha acabat d'implantar a totes les àrees bàsiques de salut del territori.

El Rotary Club, Osona Contra el Càncer, junt amb el CatSalut, han tingut un paper cabdal en el desplegament del programa, així com les farmàcies comunitàries, l'equip de professionals del Consorci Hospitalari de Vic i les àrees bàsiques de salut.

La importància de la detecció precoç

El càncer de còlon i recte és la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb una supervivència als cinc anys al voltant del 50%. Cada any se'n diagnostiquen més de 4.000 casos nous, essent el segon càncer més freqüent tant en homes -després del de pròstata- com en dones -després del de mama-. Es calcula que afectarà a un de cada 20 homes i a una de cada 30 dones abans de complir els 74 anys. Els càncers colorectals es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos que poden tardar més de 10 anys a manifestar-se. Si les lesions precanceroses es detecten en una fase inicial, són més fàcils de tractar i de curar.