Un servei de Geriatria i Cures Pal·liatives per a Osona i el Ripollès

El Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la Fundació Hospital de Campdevànol presenten el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès

Es tracta d'una aliança estratègica que fa temps que camina i que, recentment, s'ha formalitzat amb un conveni de col·laboració entre les tres institucions per consolidar aquest servei clínic multicèntric, que cobreix les necessitats d'atenció especialitzada de geriatria i cures pal·liatives de les dues comarques.

Per atendre als pacients geriàtrics, crònics complexes i pal·liatius d'Osona i el Ripollès es deixa enrere la visió de entitats proveïdores múltiples per impulsar un treball en xarxa i de territori amb la intenció d'esdevenir un únic Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives amb "múltiples hospitals", en lloc que cada hospital tingui el seu servei. Com sabem, l'atenció a aquestes persones és clau per obtenir bons resultats a nivell de salut i d’ús dels recursos, i cada vegada ho serà més.

Els equips comparteixen un model únic d'atenció en els diferents centres: Hospital Universitari de Vic, Hospital Sant Jaume de Manlleu, Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i Hospital de Campdevànol. El Servei està format per 26 geriatres i 7 residents que ofereixen una atenció a través de diferents recursos: hospitalització (aguts o sociosanitari), atenció ambulatòria i domiciliària.

 • Algunes de les OPORTUNITATS que es generen a partir d'aquesta aliança estratègica són:
 • Millorar els resultats de salut i/o ús de recursos.
 • Reforçar el posicionament del territori en l'atenció a la cronicitat.
 • Esdevenir referents de noves formes organitzatives que facilitin millores de finançament i eficiència.
 • Consolidar una àrea de coneixement junt amb la Universitat de Vic i els grups de recerca.
 • Facilitar la captació i retenció de talent en el territori.
 • Hi ha REPTES que caldrà afrontar per consolidar-la:
 • Cal avançar en compartir una mateixa visió i cultura en les diferents institucions.
 • Reforçar el sentiment de pertinença dels professionals també al Servei Territorial.
 • Millorar l'experiència de governança de xarxes i equips multicèntrics.
 • La gestió de les expectatives de les parts en aquesta aliança.
 • Aconseguir un finançament que incentivi aquest model.
 • Els OBJECTIUS a desenvolupar pel servei en el període 2020-2021 s'engloben en quatre àrees:
 • 1. Organització i aspectes operatius 
  • Millorar la pertinença i participació
  • Garantir el funcionament operatiu de forma descentralitzada
  • Revisar pràctiques i cultures relacionades amb la gestió de persones
  • Disposar d'un Pla de Desenvolupament i Formació
 • 2. Desenvolupament del model assistencial
  • Definir el model assistencial
  • Unificar cultures i disminuir la variabilitat
 • 3. Visualització / Imatge del Servei
  • Facilitar, visibilitzar i posar en valor el procés d'integració
  • Coordinar les accions de sensibilització, motivació i cohesió
  • Dissenyar l'estratègia de comunicació interna i externa i la imatge el servei
 • 4. Innovació
  • Disposar d'un model d'avaluació
  • Definir projectes d'innovació en els diferents dispositius

Els equips de professionals comparteixen un model únic d'atenció en els diferents centres per cobrir les necessitats d'atenció especialitzada de Geriatria i Cures Pal·liatives

La presentació a l’octubre va anar a càrrec de Jordi Roca, director gerent de la FHSC; Rosa M. Morral, directora assistencial del CHV; Joan Espaulella, cap del Servei Territorial; i Antoni Anglada, director de l'Àrea Mèdica de l'Hospital de Campdevànol
Les tres institucions van coincidir en què "estem en el punt de partida d'un projecte que ha de permetre avançar tant en la millora de l'atenció als pacients i a les seves famílies, com en el desenvolupament professional dels integrants del Servei"