Unitat COVID-19 dins el Servei de Prevenció de Riscos Laborals

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha creat una nova unitat COVID-19, adreçada als professionals, per a totes les consultes, gestions i tràmits relacionats amb els casos o sospita de casos de coronavirus

Tots els professionals que sospitin que poden tenir la COVID-19, ja sigui per simptomatologia o bé per contacte estret ,s'han de posar en contacte amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA), abans de contactar amb el Centre d'Atenció Primària. Des del servei es facilitaran tots els tràmits, les gestions, i la realització de proves, així com també es posaran en marxa els circuits necessaris per a la detecció precoç de casos i per atendre als professionals de totes les institucions per les quals treballem.

És molt important que els professionals contactin amb el servei de Prevenció abans de contactar amb el CAP, ja que d'aquesta manera es poden agilitzar els tràmits i la realització de proves.

Com contactar amb la unitat

  • Telèfon: Extensió 1259
  • Ubicació: planta 2:1 de l'HUV
  • Horari: de 08:00h a 15:00h de dilluns a divendres