Unifiquem el reciclatge d'envasos i paper

Els centres del CHV disposen de noves papereres de reciclatge multiproducte per simplificar la recollida de residus

El Consorci Hospitalari de Vic ha adjudicat aquest 2020 el nou concurs per a la gestió dels residus a CESPA, la mateixa concessionària que hi havia fins ara. El nou contracte ha inclòs diverses millores per fer més eficient i eficaç la recollida i tractament dels residus a tots els centres. Entre aquestes millores, la més visible ha estat la unificació de la recollida de paper/cartró i envasos lleugers en un mateix contenidor.

Les noves papereres de reciclatge multiproducte es van començar a distribuir a mitjans de novembre a tots els espais per substituir les que hi havia fins ara amb franja blava (paper/cartró) o franja groga (envasos lleugers).

Reciclar millor i de manera més senzilla

Aquesta mesura busca simplificar la recollida de residus reciclables de cara als usuaris i professionals, adoptant un contenidor únic multiproducte com ja es fa a tot Osona, comarca que és una de les capdavanteres a Catalunya en la recollida selectiva. En definitiva, volem fer-ho més fàcil i, al mateix temps, aconseguir ampliar el percentatge de recollida d'aquest tipus de residus als nostres centres.

La recollida unificada de paper/cartró i envasos també fa més eficient la gestió ambiental d'aquests residus, doncs es pot portar directament a les plantes de tractament que hi ha a Vic i, així, reduir la petjada de CO2 que suposava haver de transportar aquests residus a centres de tractament més allunyats.

Vigilem on llencem els EPI: són residus sanitaris i no poden anar al reciclatge

Encara que mascaretes, bates, guants i altres equips de protecció individual siguin de plàstic, una vegada utilitzats es consideren 'residus sanitaris' i no es poden reciclar. Per tant, mai es poden llençar a les papereres de reciclatge multiproducte. Heu de dipositar-los als contenidors blancs amb bossa groga per a 'Residus sanitaris - Grup II' o bé directament al rebuig (contenidors amb bossa negre), en el cas de residus no assistencials.

Com que manipular-los suposa un perill, a la planta de triatge on portem el material per reciclar no poden acceptar aquests residus i això comporta que acabin a l'abocador, el que suposa un enorme malbaratament que té un impacte directe sobre l'entorn i la sostenibilitat del medi ambient.

Quins residus hem de llençar a les papereres multiproducte?

  • Ampolles de plàstic
  • Brics
  • Envasos
  • Llaunes
  • Bosses
  • Paper d'alumini i film transparent
  • Paper
  • Cartrons i caixes
  • Diaris i revistes