Als menjadors i a les sales de reunions: distància, mans, mascareta

En l'àmbit laboral, cal ser curosos per evitar els contagis en els moments de descans -quan els professionals ens traiem la mascareta per menjar- i també als espais de reunió

Tots i cadascun de nosaltres som un actor clau en la lluita contra la COVID-19 i hem de tenir cura de nosaltres mateixos per poder cuidar també als nostres companys i pacients. Hem de salvaguardar la nostra salut, com sempre hem fet, i minimitzar els riscos de contagi possibles.

Igual que en l'entorn social i familiar, també a la feina hem de ser molt curosos per evitar els contagis, sobretot en els moments del descans, que és quan ens traiem la mascareta per menjar o beure. Per això, és cabdal que als menjadors laborals i als office dels diferents centres mantinguem escrupolosament totes les mesures per evitar la transmissió del virus

Als menjadors i als office cal seguir les següents recomanacions:

  • Abans i després de menjar, renta't les mans i desinfecta les superfícies
  • Utilitza bé la mascareta i respecta la distància entre persones
  • Troba't en grup reduïts i evita acumulacions de persones.

Respectem l’aforament i les mesures a les sales de reunions

Les sales de reunions i de treball són espais comuns pels quals poden passar molts professionals. Per reduir el risc de contagi, cal respectar els aforaments de les sales perquè mai s'omplin per damunt de la capacitat establerta i respectar les següents mesures obligatòries:

  • L'ús de la mascareta és obligatori
  • Renteu-vos les mans i desinfecteu les superfícies
  • Respecteu la distància de seguretat d'1,5 metres

Per ventilar l’espai i garantir una correcta renovació de l’aire, durant les reunions es recomana mantenir les finestres obertes (amb la porta tancada per evitar corrent d’aire cap a l’interior).

Cartell de mesures a seguir als menjadors i office
Model de cartell per indicar l’aforament d’una sala