Es completa la portabilitat de companyia telefònica

El canvi a Vodafone simplifica la connexió entre extensions fixes i mòbils, ja que elimina els prefixos en les trucades entre telèfons corporatius

A principis de novembre, es va completar la portabilitat de tots els telèfons corporatius del Consorci Hospitalari de Vic de l’operadora Orange a Vodafone. La principal novetat del canvi de companyia ha estat la integració de les xarxes mòbil i fixa. Gràcies a això, ara només cal marcar directament el número curt per comunicar-se amb qualsevol tipus d'extensió, ja sigui fixa o mòbil. És a dir, que ja no heu de marcar prèviament el 67 per trucar des d'una extensió fixa a un mòbil corporatiu, ni el 35 per trucar des d'un mòbil corporatiu a una extensió fixa. Una millora que simplifica encara més les comunicacions internes.

El procés de la portabilitat va començar a principis d’octubre amb el canvi de terminal dels professionals que disposen de mòbil corporatiu. Només en alguns casos, com en determinats mòbils i en les extensions fixes de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, ha estat necessari canviar la numeració curta per incompatibilitats del sistema.

Podeu consultar les extensions fixes i mòbils a l’apartat Telèfons de la Intranet:

Directori de telèfons