Protagonistes al major congrés d'infermeria del món

El Consorci Hospitalari de Vic va comptar amb una important representació al Congrés del Consell Internacional d'Infermeres, que es va celebrar al maig a Barcelona i que està considerat una de les trobades infermeres de més rellevància a nivell mundial.

Una desena de professionals del CHV hi van presentar cinc ponències i tres pòsters científics relacionats amb l'àmbit de les cures. Tres de les comunicacions expliquen les diferents vessants del Projecte E-Cures, impulsat des del 2015 amb l'objectiu de millorar els resultats assistencials, l'experiència del pacient i la satisfacció dels professionals. Les altres dues comunicacions se centren en la Classificació de les Intervencions d'Infermeria (NIC) més utilitzades a la Unitat de Cures Intensives i en la relació entre els determinants socials i la conducta suïcida a Osona.

Pel que fa als pòsters científics, el CHV va presentar al Congrés els resultats de les investigacions realitzades sobre l'ús de la història clínica electrònica en la gestió de les cures, sobre la incidència dels cuidadors en la recuperació després d'una intervenció quirúrgica i sobre el tractament del dolor en pacients a qui se'ls ha reconstruït l'articulació del genoll amb la tècnica de Rapid Recovery.

Al Congrés, hi van participar més de 8.100 infermeres d'arreu del món amb l'objectiu de definir les línies de futur de la professió, tot abordant temes com la gestió dels recursos humans, la cobertura sanitària universal i el desenvolupament sostenible. Una de les aportacions més rellevants va ser la de la Dra. Linda Aiken, una infermera referent a nivell mundial en polítiques de salut que amb els seus estudis ha generat una àmplia evidència de la relació entre les dotacions infermeres i els resultats en salut dels pacients: caigudes, infeccions i mortalitat, entre d'altres.