Comença el registre horari de la jornada

Des del 21 de desembre, tots els professionals utilitzem el nou sistema de registre de jornada a l'inici i al final del torn de treball

Amb l’entrada en vigor de l'obligatorietat de registrar l’iniciar i el fina de la jornada, complim amb la normativa (Decret Llei 8/2019) que exigeix que totes les empreses realitzin un control efectiu de la jornada laboral i registrin, de manera precisa i documentada, el temps que treballa diàriament cadascuna de les persones treballadores.

Quan i on he de registrar la jornada?

SEMPRE heu d'utilitzar el lector que estigui situat més a prop del vostre lloc de treball, tant a l'inici com al final de la jornada. Si porteu uniforme, feu el registre inicial una vegada estigueu canviats i, en finalitzar la jornada, feu-ho abans de canviar-vos. Si no porteu uniforme, feu el registre directament al lector més proper al vostre lloc de treball.

Com he de registrar una guàrdia?

Si la guàrdia es combina amb la jornada ordinària de treball, es registrarà a l'inici i al final de la jornada ordinària segons el sistema habitual i, llavors, la guàrdia es registrarà també a l'inici i al final segons el sistema de registre.

En cas de realitzar guàrdia localitzada, heu de registrar l'inici i el final de la jornada mitjançant l'Espai Professional. Si durant la guàrdia de localització aquesta esdevé de presència i, en finalitzar la guàrdia et trobes físicament al centre, cal registrar el final de jornada al lector més proper al lloc de treball.

L'Espai Professional, l’alternativa no presencial

Si un dia sou fora del centre per motius de feina (formació, assistència a jornades o congressos...) i aquesta absència està contemplada dins l'horari laboral i autoritzada pel comandament, haureu de registrar l'inici i el final de la jornada a través de l'Espai Professional.

Així mateix, en cas que el lector que utilitzeu falli o estigui pendent de reparació, haureu de registrar la jornada a través de l'Espai Professional.

Amplia la informació sobre el nou sistema en l’apartat específic habilitat a la intranet

Protecció de dades en el registre de jornada laboral

Què faig si tinc una incidència?

Poseu-vos en contacte per correu electrònic a registrejornada@sas.chv.cat o truqueu a l'extensió 3284.