Adeqüem les proves i reduïm la radiació

Els professionals del CHV disposem d'un sistema de suport a la decisió que els orienta sobre quan està millor indicat sol·licitar una prova radiològica amb l'objectiu de reduir exploracions que no siguin del tot necessàries

Avui disposem d'un ventall de proves radiològiques per ajudar-nos a diagnosticar i seguir l'evolució de gran varietat de malalties. Exploracions com el TAC i la ressonància magnètica són molt útils en alguns casos, però en altres es podrien evitar, sobretot quan s'utilitzen radiacions ionitzants (RX) les quals, en excés, poder arribar a ser perjudicials per a la salut.

Estudis a nivell europeu demostren que un terç de les proves radiològiques que es fan no aporten res ni tenen sentit i, des de l'any passat, diferents països han aprovat normatives per regular l'ús dels aparells de radiodiagnòstic amb la finalitat de protegir la ciutadania d'una innecessària sobreexposició a la radiació ionitzant i als camps electromagnètics.

Seguint les directrius europees, al Consorci Hospitalari de Vic hem impulsat aquest 2020 un procés per adequar, justificar i prioritzar millor els procediments radiològics. Un dels puntals d'aquest canvi és la participació en el projecte iGuide de la Societat Europea de Radiologia. Es tracta d'un sistema de suport a la presa de decisió, basat en una eina informàtica, que orienta al professional en el moment de sol·licitar una prova i li indica si aquesta està prou justificada: és a dir, si fer-la ajudarà a canviar el diagnòstic, el pronòstic o el tractament del pacient.

L'opinió dels experts en Radiologia

"A la societat catalana i espanyola hi ha un excés de 'cultura de la prova'. Els propis pacients estan satisfets quan se'ls sol·licita un examen radiològic, encara que aquest no aporti valor i pugui ser perjudicial per a ells", explica la Dra. Marta Serrallonga, radiòloga del Servei de Diagnòstic per la Imatge i gestora del projecte iGuide al CHV. Les radiacions ionitzants poden tenir efectes adversos acumulatius i incrementar la probabilitat de patir càncer. Això no vol dir que no es puguin realitzar, però sí que només s'han de fer en aquells casos necessaris i quan els beneficis que se n'obtinguin siguin superiors als riscos. "Per exemple, quan un pacient es fa un TAC abdominal s’exposa a uns nivells de radiació equivalents a 500 radiografies de tòrax. Els propis pacients haurien de tenir un paper més actiu i qüestionar-se, conjuntament amb el professional, si la prova és o no indispensable i si està ben justificada", apunta. I és que hi ha estudis que demostren que la radiació mèdica és la primera causa de radiació mundial en l'ésser humà.

Revisar proves per millorar la seguretat dels pacients

El CHV va entrar a formar part de l'iGuide l'any 2019 i és un dels pocs hospitals catalans que ha estat seleccionat per formar-hi part. La pandèmia no ha suposat cap impediment per seguir avançant en el projecte. Ans al contrari, aquesta li ha donat ales. Per reprendre l'activitat convencional de Diagnòstic per la Imatge que havia quedat aturada, els metges especialistes han revisat i analitzat una per una totes les proves en llista d'espera. Seguint els criteris d'adequació, justificació i priorització del sistema iGuide, s'ha constatat que algunes podien ser substituïdes per una altra prova o bé anul·lades per milloria clínica del pacient. Per això, durant aquest mes d'octubre, alguns pacients d'Osona rebran una notificació explicant que se'ls ha anul·lat o modificat la prova que tenien prevista perquè, després d'estudiar el seu cas, s'ha considerat que no procedia. Això no vol dir en cap cas que el pacient quedi desatès, sinó que l'especialista li continuarà el seguiment i el tractament sense necessitat de realitzar aquella prova amb radiació.

Urgències, Medicina Interna, Neurologia i Tramatologia són els serveis del CHV que han participat de la prova pilot durant aquest 2020. Ara, s'està treballant per integrar l'eina de suport a la decisió als sistemes informàtics de tota la institució. La previsió és que, a partir del 2021, tots els estudis radiodiagnòstics que se sol·licitin als centres del CHV ja es facin amb suport de l'iGuide.

Estudis a nivell europeu constaten que un terç de les exploracions no estan justificades i poden comportar més riscos que beneficis

Marta Serrallonga: "Hem de garantir el millor diagnòstic possible amb la menor dosi de radiació"

El projecte iGuide ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Osona Transformació Social.