L'any 2020 vam realitzar més del 98% de l'activitat quirúrgica prevista

Els plans de xoc que es van dur a terme a l'estiu i el darrer trimestre han permès compensar les aturades per la pandèmia. Totes les intervencions amb temps d'espera garantit van quedar per sota dels 6 mesos i la llista d'espera es va reduir un 43%

A principis del 2020, abans que la COVID-19 trastoqués qualsevol previsió, el contracte d'activitat anual amb el CatSalut va establir que el Consorci Hospitalari de Vic havia de realitzar 6.055 intervencions programades de cirurgia major. A 31 de desembre, s'havien fet 5.944 operacions -pràcticament el total previst-, tots els procediments quirúrgics amb temps d’espera garantit complien amb els terminis de referència i la llista d'espera s'havia reduït en 1.521 pacients.

Entremig, una pandèmia i dos períodes en què es va haver d'aturar tota l'activitat programada. Però, també, un pla de xoc intensiu amb finançament del CatSalut per recuperar l'activitat quirúrgica que, a principis d'estiu i en el tram final de l'any, va multiplicar l'activitat a les sales d'operacions de l'Hospital Universitari de Vic i la Clínica de Vic. Més personal, hores extra, molt esforç i uns quiròfans que, en certs moments, han arribat a funcionar quasi les 24 hores del dia. A mode d’exemple: si al mes de maig s'havien programat 390 intervencions, a l'octubre, en el punt àlgid del pla de xoc, en van ser 1.155.

Molta menys llista d'espera

Els confinaments van comportar una reducció dels accidents de trànsit i les lesions traumàtiques (per caigudes, lesions esportives...), i en conseqüència també es van requerir menys intervencions. Per això, el fet d'haver pogut recuperar quasi tota la cirurgia programada, no ha deixat el "saldo a zero", sinó que ha comportat una gran reducció de les llistes d'espera.

Així, a 31 de desembre totes les intervencions amb temps d'espera garantit estaven per sota del termini fixat pel CatSalut (6 mesos), i hi havia 474 persones pendents d'operar: 200 menys que en començar l'any. En la resta de procediments quirúrgics, es va passar de 2.848 a 1.524 pacients en llista d'espera, amb un 9% d'aquests pacients per sobre del temps màxim d'un any (a principis del 2020 eren l'11%). En paral·lel, es van seguir realitzant sense interrupció, fins i tot durant la primera onada, totes les intervencions tant urgents com inajornables (oncologia, marcapassos...).

En l'àmbit quirúrgic, l'objectiu del Consorci Hospitalari de Vic per al 2021 és ampliar l'activitat un 10% i incorporar noves tècniques i especialitats com la cirurgia bariàtrica, les intervencions de retina i la cirurgia endoscòpia de vies biliars i pàncrees.

Visites amb l'especialista

Un altre àmbit sobre el qual la COVID ha tingut un gran impacte és en l'activitat ambulatòria. Tancades les consultes presencials i aturades les proves no urgents al març, l'activitat es va començar a reprendre progressivament a mitjans de maig.

Les Consultes Externes van funcionar dos mesos només amb visita telefònica, més tard amb 10 pacients diaris per consultori i així fins als 20-25 actuals, en un sistema encara mixt entre presencial i telemàtic. L'activitat es va reduir però encara ho van fer més les sol·licituds per visitar-se, en especial durant la primera onada. Si el 2019 s'havien realitzat unes 52.000 primeres visites amb l'especialista, el 2020 se'n van fer 40.350 (-22%). En conjunt, s’ha reduït un 40% el nombre de pacients pendents de visitar-se (de 6.953 a 4.176), i el temps mitjà d'espera ha passat de 56 a 51 dies.

Proves diagnòstiques

Una situació semblant ha succeït amb les proves. La incorporació de nous equips de radiodiagnòstic, entre ells un segon TAC, i la programació de proves en cap de setmana durant el darrer trimestre de l'any, ha permès recuperar part de l'activitat ajornada per la pandèmia. Això, sumat al fet que s'han rebut quasi 3560 sol·licituds menys que l'any anterior, ha comportat una reducció del 22% dels pacients en llista d'espera (de 1.861 en començar l'any, a 1.443 en finalitzar). El temps mitjà d'espera també ha baixat quatre dies (de 31 a 27) en el conjunt de proves, i molt més en algunes com mamografies (-11), ecocardiogrames (-10) o colonoscòpies (-7).

Treballar en la "nova normalitat"

L'activitat assistencial durant bona part del 2020 i fins a l'actualitat, s'ha dut a terme aplicant totes les mesures de prevenció, neteja, distància, control (PCR prèvia a qualsevol prova o intervenció), renovació d'aire, restricció d'acompanyants... Un esforç afegit al de la pròpia activitat, però imprescindible per seguir garantint sempre la seguretat de pacients i professionals.

L'any en 4 minuts

És impossible condensar tot el que ha passat i el que ha significat el 2020 per als que treballem al CHV. En aquest vídeo repassem els principals moments d'un any que ha canviat les nostres vides: una mirada enrere però també un crit d'esperança de cara al futur.

Cirurgia: es van realitzar 5.944 cirurgies programades a pacients ingressats, quan la previsió del CatSalut -abans de la COVID- era fer-ne 6.055, i la llista d'espera es va reduir en 1.521 pacients

Visites: amb la caiguda de les derivacions, es van atendre 12.000 primeres visites menys que en anys anteriors. Els pacients pendents de visitar-se es van reduir en un 40% i el temps mitjà d'espera va passar de 56 a 51 dies

Proves: part de l'activitat ajornada per la pandèmia es va recuperar gràcies a la incorporació de nous equipaments i a la programació de proves en cap de setmana durant el darrer trimestre