Fem un ús sostenible de l'aigua

Per recuperar i reaprofitar l'aigua i evitar-ne el malbaratament, el Consorci Hospitalari de Vic disposa, des de fa anys, d'una instal·lació per reutilitzar les aigües netes generades tant a la Unitat d'Hemodiàlisi com a la Unitat de Cures Intensives. Aquest sistema ens permet aprofitar una aigua totalment neta, necessària pel bon funcionament de les instal·lacions i que, si no recuperéssim, abocaríem a la xarxa de clavegueram.

El CHV recupera anualment uns 6.576 m3 d'aigua. Aquesta aigua reaprofitada suposa en total el 23% de tota l'aigua que consumim a l'Hospital Universitari de Vic, o més de 3 vegades la que consumim a la Clínica de Vic (1.973 m3).

D'altra banda, al CHV, fruit del consum d'aigua, es generen aigües residuals sanitàries assimilables a les domèstiques. L'efectiva implantació de bones pràctiques ambientals, permet assegurar que els líquids perillosos que podrien contaminar les aigües es recullen i gestionen com a residus. Per tant, totes les aigües residuals es poden abocar a xarxes de clavegueram.

Què és l'aigua per tu?

El Dia Mundial de l'Aigua ens serveix cada any per recordar que aquest és un bé escàs i preuat que cal preservar. Per commemorar l'efemèride, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Barcelona van presentar al març un interessant portal amb diferents recursos interactius: des de consells per millorar el consum domèstic, a jocs per calcular la vostra "petjada hídrica", exposicions o vídeos i infografies per conèixer millor tot el que hi ha rere el gest quotidià d'obrir una aixeta. Cuidem l'or blau!

Interactiu 'L'Aigua per mi'

L'aigua recuperada i reutilitzada suposa una quarta part del consum anual de l'Hospital Universitari de Vic