Incorporem una nova tecnologia per al tractament de les orines

En l'aposta per a la renovació tecnològica que ha dut a terme el servei de Laboratori del CHV, s’ha posat en marxa un nou sistema per a l'anàlisi d'orina. Es coneix com a citometria de flux, i proporciona major fiabilitat i més capacitat productiva.

La citometria de flux (Sysmex®) ha comportat una modificació en el flux de treball de manera que heu de sol·licitar un estudi bàsic d'orina (tira reactiva) o el sediment/urocultiu.

En el primer perfil, si la tira reactiva és patològica, s'ampliarà el sediment però MAI es realitzarà l'urocultiu. En el segon perfil, si el sediment és patològic (>= 5 leucòcits PMN/camp o > 45 bacteris/camp) es realitzarà l'urocultiu, si no és així, el cultiu s'anul·larà, a excepció d'embarassades, mostres extretes d'una sonda urinària, pacients granulopènics, oncològics i hematològics.

Per tant, és important que davant una sospita clínica d'infecció urinària, sol·liciteu el perfil sediment/urocultiu i no l'estudi bàsic d'orina. Aquesta mesura es porta a terme ja que hem observat un nombre elevat de bacteriúries asimptomàtiques que poden comportar un sobre tractament no justificat i per tant afavorir el desenvolupament de resistències antimicrobianes.

A més, en el sediment s'afegiran nous paràmetres:

  • Bacteris: quantifica el número de bacteris per camp classificats en les categories "alguns", "bastants" i "abundants".
  • Cèl·lules epitelials escamoses: corresponen a les cèl·lules epitelials dels informes anteriors. També es quantifiquen per camp i es classifiquen en les categories "alguns", "bastants" i "abundants".

El nou sistema implica canvis en la manera de treballar dels professionals mèdics