Hàbits per tenir cura de les dades dels pacients

En el nostre dia a dia, com a professionals que treballem en l’àmbit sanitari, tenim accés a multitud de dades personals d'usuaris i pacients i és essencial que les protegim i en fem un ús responsable per garantir la seva privacitat

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és la normativa marc de la Unió Europea que regula l'ús, el tractament i l’emmagatzematge de les dades de caràcter personal. I ho fa en base a vuit principis que hem de tenir en compte:

 • Legitimació, o fer un ús legítim de les dades
 • Transparència
 • Limitació: fer-les servir exclusivament per a la seva finalitat
 • Minimització: utilitzar només les necessàries
 • Exactitud i qualitat de les dades
 • Conservació limitada
 • Integritat
 • Confidencialitat

Teniu dubtes? Consulteu-nos!

La Comissió de Protecció de Dades del CHV vetlla pel compliment de la normativa legal en aquest àmbit i perquè, tant la institució en conjunt com cadascun dels que hi treballem, tractem aquesta informació de manera correcta, responsable i adequada a les necessitats. A més d'assessorar la institució, col·labora en la formació dels professionals: un aspecte clau per garantir que es compleix la normativa.

La Comissió està integrada per l'assessora jurídica, Júlia Torrent; el cap de Sistemes i TIC, Sebastià Caro; la cap de Planificació i Sistemes d'Informació, Esther Vila, i la responsable de Gestió Documental i Arxiu, Carme Baqué, a més del director de Serveis i SAS, Jaume Castellano, com a referent de la Direcció.

Podeu fer arribar qualsevol incidència o consulta a l'adreça protecciodades@chv.cat o a través del SICHV (apartat General / Altres / LOPD).

Com puc evitar els riscos quan treballo amb dades dels pacients?

 • Compartiu arxius només en entorns segurs
  No deixeu al directori compartit de la 'F:' documents o informes que continguin dades personals. És una carpeta on hi té accés tot el personal del CHV i de SAS, i només s'ha de fer servir per al traspàs puntual d'arxius entre ordinadors.
 • Tanqueu sempre la vostra sessió d'usuari
  Premeu la icona 'Desconnexió' quan acabeu de consultar el SICHV o altres programes, en especial si feu servir un ordinador compartit. En cas contrari, el següent que l'utilitzi ho estarà fent amb el vostre usuari i els accessos quedaran registrats al vostre nom.
 • Endreceu la documentació
  Després d'una reunió, sobre la taula del despatx, en sales de treball, a la biblioteca, a la impressora... els papers que deixem a la vista exposen les dades que contenen. Si els desem adequadament, contribuïm a protegir la informació de mirades indiscretes.
 • Eviteu imprimir
  Limiteu la impressió de documents o informes amb dades personals a l'estrictament necessari. Així reduireu la possibilitat que aquestes impressions puguin estar a l'abast de persones que no haurien de tenir accés a aquest tipus de dades.

Els teus drets i els de tots

Tota persona té dret a accedir a les dades que tenim d'ella, a rectificar-les i a oposar-se, en determinades condicions, a què siguin tractades. Amb l'entrada en vigor del RGPD, el 25 de maig de 2018, es van afegir tota una sèrie de nous drets personals com el dret a l'oblit, a la limitació del tractament o a la portabilitat de les dades. D'acord amb el Reglament, el CHV ha designat la Fundació Tic Salut i Social com a Delegat de Protecció de Dades, una figura també necessària amb la nova normativa.