Novetats a les guàrdies: calendaris en línia i noves responsabilitats

Els calendaris de guàrdia ja es poden consultar en línia a la intranet. S’incorpora també la figura de cap de guàrdia perquè una professional, fora de l'horari ordinari i en absència de la direcció, coordini l'activitat assumeixi la màxima autoritat

Calendaris de guàrdies en línia

A l'apartat de la Intranet 'Documentació > Assistència > Guàrdies' podeu consultar el personal de guàrdia que hi ha assignat per a cada especialitat. Els calendaris mensuals de guàrdies, tant el general com l'específic d'Urgències, s'actualitzaran cada matí i també en podreu veure l'històric dels mesos anteriors.

La consulta en línia dels calendaris de guàrdia substitueix el sistema que hi havia fins ara, en què les planilles mensuals es penjaven físicament a les diferents unitats. D'aquesta manera, qualsevol professional pot accedir, de manera fàcil, en qualsevol moment, lloc i dispositiu, a més de garantir que la informació està correctament actualitzada.

Al calendari de guàrdies, accessible també des d'un dels bàners de la portada de l'intranet, podeu veure també qui exerceix cada dia la nova funció de 'cap de guàrdia'.

Consulta el calendari de guàrdies

Funció de cap de guàrdia

El/la 'cap de guàrdia' està en contacte permanent amb la coordinadora de centre i amb els diferents responsables i especialistes. L'objectiu és garantir el contínuum assistencial i decidir de manera àgil i coordinada davant qualsevol contingència: des de la necessitat d'obrir unitats d'hospitalització, traslladar pacients o rebre'n d'altres centres, a redistribuir professionals en cas de baixes o sobrecàrrega de treball, mediar en conflictes o fer de portaveu amb la policia, els bombers o la premsa, si fos el cas. El/la cap de guàrdia també serà qui assumeixi les tasques de direcció i coordinació en situacions d'emergència que afectin els centres o la seva activitat fora de l'horari ordinari.

Les persones que ocupen, de manera rotatòria, la funció de cap de guàrdia s'han seleccionat a partir de l'oferta de places que es va convocar a finals del 2020. Tots ells han rebut formació per desenvolupar aquesta nova responsabilitat.

Si necessiteu contactar amb la persona que exerceixi les funcions de cap de guàrdia, podeu fer-ho per telèfon, trucant al 7313, o bé al telèfon llarg 650 676 397.