Nous comandaments a Urgències i a Neurologia

La Dra. Marta Expósito està al capdavant del Servei d'Urgències des del mes de gener i la Dra. Àngels Font és la nova cap de Servei de Neurologia des del mes d’abril, un període en què també s'han fet efectius nomenaments d'altres càrrecs

La Dra. Marta Expósito és la cap del Servei d’Urgències del CHV des del gener. Durant la seva residència, va orientar la seva formació en Urgències i Emergències. Ha compaginat l'assistència amb la direcció d'equips d'Atenció Primària a Mataró i ha estat coordinadora del grup de treball de residències de l'ICS a Sabadell. A més del seu vessant assistencial, ha cultivat la seva vessant de gestió, docència i recerca. Membre del Grup d'Urgències de la CAMFiC (Societat de Medicina Familiar i Comunitària), ha estat docent de cursos d'atenció urgent, instructora en Suport Vital Immediat i codirectora del Màster MIAP de la CAMFiC.

La Dra. Àngels Font és la cap del Servei de Neurologia del Consorci Hospitalari de Vic des del mes d'abril. Es va especialitzar en Neurologia a l'Hospital Universitari de Bellvitge i, posteriorment, subespecialitzar en consultes de neurovascular. Ha treballat com a neuròloga adjunta a hospitalització, a consultes externes i a urgències -amb atenció a codi ictus-. A més de la seva vessant assistencial, completa el seu currículum en la vessant científica com a autora i coautora de diferents publicacions i estudis de recerca. A més, durant tres anys, va centrar-se en un programa d'investigació en patologia neurològica, ictus isquèmic, ateromatosi carotídia i neuroimatge avançada en la patologia vascular cerebral a la Fundació Idibell / Instituto de Salut Carlos III.

La infermera Anna Besolí és la nova tècnica d’Infeccions
La Dra. Maria Alejo assumeix les funcions de tècnica del Grup de Tumors
El cirurgià Raül Guerrero ha estat designat coordinador de la UPA Mama