Els semàfors de l'ESR iGuide valoraran totes les peticions de proves radiològiques

El sistema s'implanta de manera integral a Urgències, Traumatologia, Medicina Interna i Neurologia. A finals l'any, tots els serveis podran fer servir aquesta eina que ajuda a triar la prova de radiodiagnòstic idònia i evita riscos per als pacients

L'ESR iGuide és una eina informàtica de suport a la decisió, desenvolupada en el marc d'un projecte de la Societat Europea de Radiologia (ESR), que 'guia' el professional en el moment de sol·licitar una prova radiològica i l'indica si és idònia: és a dir, si fer-la ajudarà a canviar el diagnòstic, pronòstic o tractament del pacient.

Al Consorci Hospitalari de Vic, professionals d'Urgències, Traumatologia, Medicina Interna i Neurologia han participat durant mig any en la prova pilot per implantar aquest sistema. Els bons resultats han avalat que, a partir del 19 de maig, l'eina s'integri al SICHV perquè totes les sol·licituds d'estudis radiològics que tramitin aquests quatre serveis, els quals generen el 70% de les peticions al CHV, es facin amb el suport de l'iGuide. La previsió és que el sistema es faci extensiu a finals d'any al conjunt de l'organització.

Triar la prova idònia

"No és una mesura de control, ni d'estalvi, ni un clic més en el procés de sol·licitud. L'iGuide és una ajuda i un sistema bàsic per garantir la seguretat tant dels pacients com dels professionals en la pràctica clínica", remarca la radiòloga Marta Serrallonga, responsable del projecte al CHV. "Hem de garantir el millor diagnòstic, a través de la prova més adequada i amb la menor dosi possible de radiació", resumeix.

Estudis a nivell europeu calculen que fins a un terç de les proves radiològiques que es fan no aporten res ni tenen sentit. De fet, molts països han aprovat normatives per regular-ne l'ús amb la finalitat de protegir la ciutadania d'una innecessària sobreexposició a les radiacions ionitzants que pot ser perjudicial per a la seva salut.

L'opinió dels experts en Radiologia

El feedback dels professionals que han utilitzat el sistema aquests sis mesos és positiu i ha permès detectar i aplicar millores en el seu funcionament. Diagnòstic per la Imatge és qui lidera la implantació de l'iGuide a casa nostra i, també, qui fa el control de qualitat de les sol·licituds: analitza totes les peticions que es tramiten i les valida i prioritza conforme als criteris d'idoneïtat.

"Hi ha un excés de 'cultura de la prova'. Els propis pacients estan satisfets quan se'ls sol·licita un examen radiològic, encara que aquest no aporti valor i pugui ser perjudicial per a ells", expliquen des de Diagnòstic per la Imatge. Les radiacions ionitzants poden tenir efectes adversos acumulatius i incrementar la probabilitat de patir càncer més endavant. Això no vol dir que no es puguin realitzar, però sí que només s'han de fer en aquells casos necessaris i quan els beneficis que se n'obtinguin siguin superiors als riscos. "Per exemple, quan un pacient es fa un TAC abdominal se sotmet a alts nivells d'exposició de radiacions equivalents a 500 radiografies de tòrax.

El CHV va entrar a formar part de l'iGuide l'any 2019 i és un dels pocs hospitals catalans que ha estat seleccionat per formar-hi part. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Osona Transformació Social.

"No és una mesura de control, ni d'estalvi, ni un clic més en el procés de sol·licitud. L'iGuide és una ajuda i un sistema bàsic per garantir la seguretat tant dels pacients com dels professionals en la pràctica clínica"

Com funciona? Codi de colors i proves recomanades

El sistema iGuide és molt intuïtiu. Quan se sol·licita un estudi radiològic a través del SICHV, l'algoritme de l'iGuide creua la informació sobre el pacient, el tipus de prova sol·licitada i l'evidència científica coneguda. A partir d'aquestes variables, li assigna una puntuació de l'1 al 9 d'acord amb la seva idoneïtat.

  • Si la prova és la millor opció, el SICHV continuarà directament amb el tràmit de sol·licitud -el sistema busca ser poc intrusiu-.
  • En cas que la prova sigui pertinent però que, en condicions clíniques concretes, existeixin alternatives més idònies, la mostrarà en color groc i ens obrirà una finestra amb una proposta de proves a realitzar que serien més adequades.
  • Quan la prova no és adequada, el sistema la marca en vermell i ens mostra l'opció, recomanada, de cancel·lar-ne la sol·licitud.