La Mediateca: un nou recurs de formació en línia

El repositori està gestionat per la Unitat de Selecció, Formació i Desenvolupament i ampliarà el seu contingut progressivament amb nous recursos formatius

La Intranet del CHV ha estrenat aquest estiu una nova funcionalitat: la Mediateca. Es tracta d'un recull de recursos formatius que estaran a disposició dels professionals en diferents formats: tutorials en vídeo, demostracions, presentacions...

El repositori està gestionat per la Unitat de Selecció, Formació i Desenvolupament. El seu contingut s'anirà ampliant i actualitzant de forma continuada amb els materials específics que es generin per cada àmbit de treball.

La Mediateca és accessible per als professionals del CHV a través de l’apartat Consulta > Formació > Mediateca de la Intranet.

Accés a la Mediateca de Formació del CHV