Què haig de saber sobre la nova Llei de l’Eutanàsia?

El Servei Català de la Salut ha elaborat un recull d'apartats web i infografies amb informació d'interès sobre l'etapa de final de vida i la nova llei de regulació de l'Eutanàsia

La Llei orgànica de regulació de l'Eutanàsia va entrar en vigor el 25 de juny i reconeix el dret del pacient a sol·licitar i rebre ajuda per morir en casos de malaltia greu i incurable que comportin un patiment greu, crònic i impossibilitant.

El Servei Català de la Salut ha elaborat un recull d'apartats web i infografies amb informació d'interès sobre l'etapa de final de vida i la nova llei de regulació de l'Eutanàsia. Aquests materials, alguns dels quals estan especialment adreçats a professionals, exposen els requisits necessaris perquè els pacients demanin la prestació de l'eutanàsia i expliquen quin serà el procediment a seguir per part dels professionals assistencials i la Comissió de Garantia i Avaluació -òrgan administratiu de caràcter multidisciplinari que verificarà els requisits i emetrà un informe- per valorar les sol·licituds rebudes.

Sessió informativa i de debat a l'Hospital Universitari de Vic

Per donar conèixer i debatre sobre el que comporta la nova llei en el terreny assistencial, jurídic, social i personal, el Comitè d'Ètica Assistencial del CHV va celebrar el 22 de juny una sessió informativa a l'Hospital Universitari de Vic.

L'acte va comptar amb les ponències de Núria Terribas, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya i directora de la càtedra de Bioètica de la UVic-UCC; Jordi Mundó, professor titular d'universitat en l'àrea de la Filosofia Moral (UB) i membre extern del Comitè d'Ètica Assistencial del CHV, i Anna Albó, metgessa de Cures Pal·liatives de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i col·laboradora del Servei d'Oncologia i Hematologia del CHV.

 

 

Infografia sobre el procediment de sol·licitud de l'eutanàsia
Infografia sobre el procediment de sol·licitud, valoració i prestació del servei d'ajuda a morir

Més informació:

Apartat web 'Final de la vida' 

Apartat web 'Eutanàsia a Catalunya' 

Informació sobre l'eutanàsia per a professionals de la salut

Preguntes freqüents sobre la nova llei