Anatomia Patològica es renova tecnològicament

El CHV recupera l'Immunohistoquímica, un mètode que detecta marcadors oncològics en les mostres de teixits i facilita als patòlegs la tipificació de tumors

El Consorci Hospitalari de Vic ha incorporat durant el segon i tercer trimestre de 2021 diferents aparells per a l'actualització tecnològica del Servei d'Anatomia Patològica. Es tracta de l'equipament que intervé en el processament de les mostres de cèl·lules i teixits des que arriben al servei fins que són estudiades al microscòpic per part del patòleg: equips i tot el material necessari (reactius i material fungible) per a la correcta realització automatitzada de les tècniques d'Histoquímica i Immunohistoquímica de les quals en depenen decisions terapèutiques.

Amb la modernització i automatització d'aquesta tecnologia es busca més precisió en els diagnòstics i personalització en les decisions terapèutiques, per aconseguir una millor seguretat de pacients i professionals. Així mateix, el fet d'haver duplicat algunes màquines en els punts claus del procés, garanteix el processament diari de les mostres de forma ininterrompuda.

Quins són les principals incorporacions i avenços tecnològics?

  • Incorporació d'un segon processador automàtic de teixits. En el primer esglaó del processament, és l'equip clau que s'empra per a la deshidratació i infiltració de parafina de les mostres biològiques. Duplicar aquest aparell garanteix l'inici ràpid del procés i el tractament ininterromput de les mostres.
  • Incorporació d'un segon dispensador de parafina amb prestacions més avançades que permet incrementar la velocitat de formació de blocs de parafina, afavorint el procés de diagnòstic.
  • Incorporació d'un nou aparell de tinció de rutina d'hematoxil·lina i de Papanicolau. Es tracta d'un procés que proporciona coloració violeta a les cèl·lules per poder visualitzar-les. S'ha substituït el tenyidor actual per una nova màquina amb millors prestacions que concentra dos processos en un -tenyeix i munta les làmines-. Alhora, proporciona major seguretat per al professional i redueix l'exposició al xilè.
  • Incorporació d'un equip automàtic per tècniques d'Histoquímica connectat als sistemes d'informació del servei i de l'Hospital.
  • Incorporació d'un equip automàtic per tècniques d'Immunohistoquímica connectat als sistemes d'informació del servei i de l'Hospital.
  • Canvi en la impressora làser automàtica de cassetes per tal de connectar-la al sistema d'informació.
  • Incorporació d'un arxiu informàtic de blocs connectat als sistemes d'informació del CHV. Fins ara i des de l'any 1982, els blocs es controlaven manualment.
  • Canvi del sistema integral de gestió i traçabilitat (en procés d'implantació).
  • Avenços en el camp de la Biologia Molecular (PCR)
  • Implantació de la Citologia líquida tant en l'àrea ginecològica com dels líquids (exemple, orina), una tècnica que millora la sensibilitat del diagnòstic.

Amb la modernització i automatització d'aquesta tecnologia es busca més precisió en els diagnòstics i personalització en les decisions terapèutiques

L'aposta per l'Immunohistoquímica

Amb la renovació tecnològica del servei, el CHV aposta de forma clara per l'Immunohistoquímica, un mètode que permet detectar determinats antígens en una mostra de teixit i ajuda a detectar malalties com el càncer. És una tècnica més avançada que l'Histoquímica en la qual s'obtenen resultats més ràpids i fiables per al diagnòstic i pronòstic de la malaltia, i per a l'elecció de tractaments més individualitzats en determinats càncers. En l'àmbit oncològic, permet saber, per exemple, si el tumor és localitzat o invasiu, diferenciar entre tumors benignes o malignes, o entre tumors primaris o metastàsics, entre d'altres.