Nous lideratges en l'àmbit de l'atenció quirúrgica

Les doctores Marta Piqueras Bartolomé i Marta Lacambra Basil han assumit, respectivament, els càrrecs de coordinadora de Serveis Quirúrgics i coordinadora de l'Àrea Quirúrgica

El Comitè de Direcció va aprovar nomenar la Dra. Marta Piqueras Bartolomé com a coordinadora de Serveis Quirúrgics, funció que havia exercit anteriorment la Dra. Helena Vallverdú Cartié. La seva tasca, complementària a la que desenvolupa com a metgessa i cap del Servei d'Urologia, és vetllar pel bon funcionament, organització i cooperació entre els serveis assistencials que s'engloben dins d'aquest àmbit.

Així mateix, es va aprovar el nomenament de la Dra. Marta Lacambra Basil com a coordinadora mèdica de l'Àrea Quirúrgica, en el lloc de la Dra. Laura Perelló Cerdà. La cap d'Anestesiologia coordina l'operativa dels diferents equips i professionals que treballen a les sales d'operacions del CHV, de forma conjunta amb la infermera i cap d'àrea Margarita Oriol.

Gràcies, doctores Vallverdú i Perelló

Des de la Direcció del CHV volem agrair a la Dra. Vallverdú i a la Dra. Perelló tot el treball, dedicació i lideratge en tasques de coordinació que, en paral·lel a la seva activitat assistencial, han assumit aquests anys. Gràcies per tot el que heu aportat al CHV i als nostres pacients.

La Dra. Marta Piqueras, coordinadora de Serveis Quirúrgics, i la Dra. Marta Lacambra, coordinadora mèdica de l'Àrea Quirúrgica