AngioTAC coronari: proves per estudiar el cor en 3D

L'Hospital Universitari de Vic ha incorporat una nova modalitat d'aquesta prova de diagnòstic d'imatge, gràcies a la qual es pot veure en tres dimensions l'anatomia del cor

Aquesta exploració funciona com una mena de "filtre", que serveix per descartar una malaltia cardíaca significativa i que, gràcies a la seva alta definició servirà també, en molts casos, per fer un diagnòstic d'altres patologies. Fins aquest any, tots aquells pacients que presentaven dolor toràcic i que es dirigien a Urgències amb un risc de cardiopatia isquèmica moderada o baixa, es derivaven a l'Hospital Clínic de Barcelona i, amb la Covid-19, les llistes d'espera per TAC coronaris van augmentar exponencialment.

Poder fer aquest procés directament des de l'Hospital Universitari de Vic permet estalviar aquest desplaçament i diagnosticar abans aquesta patologia. Així mateix, amb l'AngioTAC s'eviten fer altres proves que fins ara resultaven necessàries per perfilar el diagnòstic, com ara proves d'esforç o ecocardiogrames.

Com funciona?

La prova de l'AngioTac es realitza amb un aparell de tomografia computada que incorpora un nou software que sincronitza la captació d'imatges amb el batec cardíac. Això permet obtenir una imatge tridimensional molt precisa de l'anatomia coronària.

Un cop el pacient està dins de la màquina, se li explica que ha d'agafar aire i aguantar uns segons la respiració. Se li fa repetir aquest procés una segona vegada i, posteriorment, s'obtenen imatges amb contrast. L'adquisició en si dura al voltant de 15 segons i la radiació és mínima en comparació amb altres proves diagnòstiques.

En quins pacients es fa servir?

La prova es programa en pacients que presenten dolors toràcics que venen a Urgències, amb un risc de cardiopatia isquèmica moderada o baixa. Si el resultat de l'AngioTAC és normal, atès que el valor predictiu negatiu d'aquesta prova és molt alt, es pot descartar la cardiopatia isquèmica.

En cas que es detecti alguna lesió coronària, cal realitzar un cateterisme cardíac per mirar les artèries coronàries. Això suposa derivar el pacient a l'Hospital Clínic de Barcelona. Allà es realitzaran unes proves que permetran diagnosticar-lo i es decidirà si cal o no intervenir.

La interpretació de la imatge, clau per a un bon diagnòstic

L'AngioTAC és una prova que requereix la intervenció d'un cardiòleg especialitzat en TAC coronari i un radiòleg. La seva interpretació de la imatge serà clau per fer un bon diagnòstic i descartar altres patologies.