Pas endavant per avançar en la integració i la coordinació assistencial a Osona

El Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic compartiran gerència i direccions, però mantindran la seva personalitat jurídica i els respectius òrgans de govern

Els responsables de les dues institucions van explicar el projecte en diverses sessions informatives adreçades als professionals.

El Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic i el Patronat de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic han aprovat, respectivament, reprendre el projecte per enfortir l'aliança estratègica que mantenen ambdues institucions per continuar avançant en la integració i en la millora de la coordinació assistencial.

La decisió obre la porta a nous escenaris de treball conjunt. El primer: la constitució d'un Comitè de Direcció únic que gestioni tots els centres i l'activitat que CHV i FHSC desenvolupen a la comarca, amb una gerència i unes direccions compartides.

Aquesta gestió integrada farà possible una estratègia i una planificació conjuntes, amb l'objectiu de millorar l'atenció sanitària i social a la població, potenciar el desenvolupament dels equips professionals i, alhora, generar sinergies per garantir la sostenibilitat dels seus dispositius i centres.

L'acord no afecta a la governança de les dues institucions, que mantindran la seva personalitat jurídica i els respectius òrgans de govern.

Visites de la nova gerent de la RSCC i del conseller de Salut

La gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, i la directora del Sector Sanitari d'Osona del CatSalut, Alba Oms, van visitar l'Hospital Universitari de Vic el 19 de novembre per conèixer la situació actual del centre, els projectes de futur i les sinergies a nivell sanitari i social que es podrien realitzar al territori.

Posteriorment, el 26 de novembre, el consell de Govern del CHV i el Patronat de la FHSC es van reunir amb Josep Maria Argimon, en el marc d’una visita del conseller a Vic.