Urgències: noves instal·lacions, nous equipaments i nova organització

La remodelació de les àrees d'Urgències i d'Observació de l'Hospital Universitari de Vic permet guanyar en funcionalitat, comoditat i seguretat i millorar l’atenció dels més de 60.000 pacients que s’hi atenen cada any

Les àrees d'Urgències i d'Observació de l'Hospital Universitari de Vic han reprès la seva activitat després de la remodelació integral que s'ha efectuat en aquests espais. Els treballs han durat dos mesos, durant els quals part dels pacients s'han atès, de forma provisional i sense incidències, a les plantes 2 i 5.

Els nous espais s'han adequat per respondre a les necessitats estructurals actuals i per millorar la qualitat de l'atenció: s'han renovat les instal·lacions i els equipaments bàsics, s'ha optimitzat la funcionalitat dels espais -tant de cara al pacient com per facilitar l'assistència i el treball dels professionals-, s'ha incrementat la capacitat d'atenció i s'ha guanyat en confort i en seguretat.

Millores introduïdes amb la reforma

  • Nou control assistencial central: més facilitat de treball i millora de la privacitat i de la confidencialitat de la informació.
  • Boxs d'Urgències més funcionals: nous capçals dels llits, instal·lació de portes corredisses i renovació del mobiliari interior per crear espais més diàfans.
  • Nova Àrea d'Observació: millora dels espais i reubicació i ampliació del control.
  • Millora del circuit de triatge: nous espais d'espera i d'atenció als pacients per millorar el seu control i reduir el temps d'assistència.
  • Sala de resolució: nou espai amb butaques per a pacients ja visitats i en espera de resultats/alta. Permet alliberar els boxs de visita i agilitzar assistència.
  • Renovació dels magatzems satèl·lit per a una gestió més eficient dels materials.
  • Millora general d'instal·lacions: conduccions d'aigua, xarxa elèctrica, zones de net / brut i preses d'oxigen.
  • Condicionament d'un nou box de contenció amb videovigilància i sistema d'accés de seguretat (per a l'atenció de pacients agitats).
  • Reubicació del box per a pacients pediàtrics a una zona més preservada.

Més de 60.000 pacients cada any

A l'Hospital Universitari de Vic s'hi atenen cada any més de 60.000 urgències, entre primària i hospitalària, amb un flux continu de pacients les 24 hores del dia. Les instal·lacions d'Urgències dataven de 1996, però en aquestes dues dècades ha canviat de manera important l'organització de l'atenció immediata a la comarca i s'han incorporat avenços tecnològics i nous models de treball

En total, s'han reformat de manera integral 786 m2 -tota la superfície dedicada a atendre les urgències hospitalàries-, amb un cost de 521.170 euros (obra civil i instal·lacions). L'adquisició dels nous equipaments ascendirà a 307.848 euros, el que situarà la inversió global per millorar les Urgències de l'Hospital Universitari de Vic en prop de 830.000 euros.

Un pla de millora integral

La remodelació de les instal·lacions és una de les actuacions significatives del Pla de millora d'Urgències: un projecte elaborat pel Dr. Antoni Juan, exdirector assistencial de l'ICS i expert en aquest camp, fruit d'un profund treball d'anàlisi tècnica que ha comptat amb la participació de més de 100 professionals. En paral·lel a la millora dels espais, també s'està treballant per renovar la dotació d'equipaments: està previst instal·lar un sistema de monitoratge de pacients amb control centralitzat i adquirir nous aparells d'electromedicina, un nou ecògraf per a exploracions de suport diagnòstic i dos aparells de ventilació respiratòria no invasiva. Com a part del Pla de millora, també s'han creat i assignat els nous càrrecs de cap de servei d'Urgències (Dra. Laura Fernández) i de cap d'unitat de cures d'Urgències (Sra. Visi Garcia-Mota). Una estructura clau per reforçar l'organització dels professionals i per establir unes dinàmiques de treball com en qualsevol altre servei d'aquestes característiques.