Els estudiants de Medicina estrenen la bata als hospitals

Més d'una quarantena d'alumnes de la nova Facultat de Medicina de Vic tenen el primer contacte amb el món hospitalari, acompanyant un facultatiu durant tot un matí

Quaranta-tres alumnes de la primera promoció de la nova Facultat de Medicina de Vic van estrenar la bata, el passat 28 de setembre, a l'Hospital Universitari de Vic, a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i a l'Hospital Universitari de la Santa Creu.

A primera hora, els estudiants van assistir a una xerrada d'acollida a cadascun dels centres on se’ls va explicar el funcionament del sistema sanitari i els diferents models d'atenció hospitalària. Tot seguit, els estudiants van tenir el seu primer contacte directe amb el món assistencial, acompanyant per parelles un metge/ssa durant tot el matí. En total, 34 alumnes es van distribuir per diferents serveis de l'HUV, 4 a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i 5 a l'Hospital Universitari de la Santa Creu.

L'objectiu de l’estada era permetre que els joves es fessin, des de l'inici dels estudis, una idea bàsica de com s'organitza el sistema sanitari i del que es fa en els diferents nivells assistencials (especialitzada, intermèdia i primària). L'exercici, que es va treballar a través d'un cas clínic, va servir també per introduir-los en les competències transversals de la professió: comunicació metge-pacient, treball multidisciplinari, seguretat del pacient i confidencialitat.

Més pràctiques a partir de tercer

Durant els dos primers cursos, el contacte que els estudiants de Medicina tindran amb l'entorn assistencial serà a partir d'estades puntuals i com a observadors, amb uns objectius docents ben definits. A partir del tercer curs, però, s'intensificaran les estades de pràctiques als centres de referència. Les activitats que realitzaran estaran vinculades amb les assignatures que estigui cursant cada alumne.

  • Els primers missatges als alumnes en arribar a l’Hospital Universitari de Vic:

Rafael Toribio, director assistencial: "Avui veureu com es desenvolupa la feina, entendreu millor els malalts, quines són les seves necessitats, pors i esperances i què esperen del sistema"

Núria Roger, directora de Transferència de Coneixement: “Heu de captar quina és la mirada de l'usuari quan s'acosta al sistema sanitari [...] i descobrir com se sent el pacient"

Fotografia de grup dels estudiants de Medicina assignats a fer la pràctica a l'HUV
Fotografia de grup dels estudiants de Medicina assignats a fer la pràctica a l'HUV