La importància de minimitzar el dolor postoperatori

El dolor postoperatori agut i crònic en la cirurgia major ambulatòria (CMA) té una incidència superior al 30%, essent un dels problemes més rellevants per als pacients i per als professionals que els atenen.

El dolor postoperatori o postquirúrgic és aquell que apareix com a conseqüència de les manipulacions pròpies de l'acte quirúrgic (com traccions i seccions dels teixits) i l'alliberament de substàncies algògenes o productores del dolor.

Cal incidir minimitzant el dolor des de la valoració preoperatòria, la tècnica quirúrgica, els mitjans anestèsics (pre, intra i postoperatoris), les primeres 48h i a domicili. Les conseqüències d’un mal control del dolor són l’alliberament de substàncies i hormones d’estrès que condicionen, a més de patiment innecessari, major morbiditat.

El dolor postquirúrgic es caracteritza per ser agut, predictible i autolimitat en el temps, de tipus nociceptiu, associat amb reaccions vegetatives, psicològiques, emocionals i conductuals. Si no es tracta adequadament, té el risc potencial d’esdevenir crònic, mantingut i independent de la lesió inicial que el va provocar, malgrat s’hagi curat o resolt. No obstant, s’estudien els factors genètics que determinen la major predisposició individual per mantenir un dolor postoperatori de forma crònica.

La preparació postquirúrgica correcta té com objectiu prioritari educar els pacients i familiars per una correcta analgèsia i el compliment terapèutic adequat.

En l’escala de valoració del dolor EVA es considera dolor NO controlat si és ≥4 i dolor intens si és ≥6. En cas de no poder realitzar l'escala EVA, s'utilitza l'escala de valoració PAINAD i cal registrar l'escala verbal al curs clínic.

Resultats d’avaluació dels pacients hospitalitzats a l'Hospital Universitari de Vic (de gener a agost de 2017):

  Total Revaloracions  
EVA ≥4 7.159 4.808 67,16% Revaloració <8h
EVA ≥6 2.512 1.462 58,20% Revaloració <6h