Els nadons d’Osona ja es poden inscriure al registre civil des de l’hospital

Des de principis d'any, més de 200 nounats s'han inscrit al Registre Civil directament des de l'Hospital Universitari de Vic, sense haver de desplaçar-se a l'ajuntament o al jutjat com passava fins ara. D'aquesta manera, es pretén facilitar que els progenitors passin més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer, gràcies a un sistema que funciona de forma ràpida i immediata.

Com funciona?

Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills al servei d'Admissions de l'HUV, de dilluns a divendres, entre les 9:00h i les 15:00h. Per fer-ho, els pares han d'omplir i signar una sol·licitud dins de les 72 hores posteriors al naixement i aportar la següent documentació: el certificat mèdic de naixement que lliura l'hospital; el document d'identificació del/s progenitor/s; i el document que acredita la relació de parentesc en el cas de dos progenitors.

Immediatament, als pares i mares se'ls retornarà la documentació original aportada i un justificant d'haver fet la tramitació. Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement.

 

 
Santi Codina, Kaori Yoshinaga i la seva filla Kohana són una família usuària de l'Hospital Universitari de Vic que ja s'ha pogut beneficiar del nou servei.

 

Reportatge d’EL9TV sobre el nou servei d’inscripció de nadons al Registre Civil