Tauletes per conèixer l’experiència del pacient

El Consorci Hospitalari de Vic ha posat en marxa un sistema per recollir in situ l'opinió que els usuaris tenen de l'assistència que se’ls ha ofert

A través d'unes tauletes amb pantalla tàctil que s'han instal·lat a les tres principals portes d'entrada de l'Hospital Universitari de Vic (Urgències, Hospitalització i Consultes Externes) i als edificis B i C de la Clínica de Vic, els usuaris poden respondre un qüestionari de sis preguntes -amb una escala de respostes de l'1 al 10- i afegir comentaris i suggeriments.

Aquest sistema -que ja funciona en d'altres centres de salut catalans com l'Hospital Sant Joan de Déu- busca monitoritzar la satisfacció del usuaris a temps real per construir oportunitats de millora a partir de la seva experiència i posar en valor les accions dels professionals.

Un dels principis que contempla el Pla de Salut 2016-2020 del Departament de Salut de la Generalitat és el de "ser obert i flexible i estar disposat a donar veu a les persones, escoltar-les, adaptar-s'hi i ponderar les necessitats expressades" i un dels principals reptes és el d'aconseguir un "rol més actiu dels ciutadans".

La tecnologia dissenyada per l'empresa Ratenow se suma a les altres canals que actualment ja disposa el Consorci per conèixer l'opinió dels usuaris, gestionades per la Unitat d'Atenció al Ciutadà. S'ha establert el 2018 com a període de prova del nou sistema, amb tres onades de qüestionaris. Si els resultats són satisfactoris, els sistema s'implantarà de forma definitiva.

Estem oberts a rebre suggeriments de part dels professionals, en el cas que considereu que hi ha algun tema interessant sobre el qual aprofundir a través de les tauletes. Moltes gràcies per la vostra col·laboració!