Jubilacions: 8 professionals s'acomiaden de l'etapa laboral

Aquest espai és un reconeixement al personal del Consorci Hospitalari de Vic i d'empreses associades que s'han jubilat en els últims mesos.

Entre l'1 de novembre de 2017 i el 30 d'abril de 2018, s'han jubilat els següents professionals:

  • Rosa Maria Nogués Monclús, cap de servei de Nefrologia
  • Montserrat Cribillés Clotet, auxiliar d'infermeria
  • Maria del Carme Vilarrasa Pujol, auxiliar d'infermeria
  • Josep Ortí Ponsa, facultatiu
  • Josep Pérez Castanedo, facultatiu
  • Josep Sadurní Serrasolsas, cap de servei de Cardiologia
  • Antònia Pujols Freixas, oficial administrativa
  • Montserrat Batlle Serrat, oficial de neteja (SAS)