"Hem de fer bé allò que ens correspon com a hospital de referència i generar valor per a la població"

A principis de maig, va tenir lloc la ‘Sessió de rendició de comptes 2017 i propostes 2018’, una trobada anual que serveix perquè les direccions presentin les dades més rellevants de l’últim exercici i per encarar els principals reptes de futur

El gerent del Consorci Hospitalari de Vic, Dr. Pere Soley, va felicitar als professionals per la feina feta i els bons resultats assolits l'any 2017. En especial, per haver reduït el nombre de pacients en llista d'espera (en intervencions quirúrgiques, en proves diagnòstiques i també en Consultes Externes) i per haver aconseguit que l'anulació de quiròfans sigui zero: "Aquests resultats no són gratuïts, hi ha hagut molta feina i esforç al darrera", va valorar.

Com seguir millorant?

Per continuar en la línia ascendent de resultats, des de Gerència es considera que cal canviar alguns aspectes de la cultura de l'organització. "Tenim un volum adequat, professionals implicats i bons resultats assistencials, però hem de millorar en el model organitzatiu", va destacar el Dr. Soley, qui també va contraposar el fet que el Consorci compta amb "un model molt formalitzat amb processos i procediments", però que a la pràctica a vegades no sempre se segueix i en altres cal actualitzar-lo. Una altra idea clau que va apuntar va ser que "hem de fer molt bé allò que ens correspon, incrementant la complexitat allà a on haguem i puguem arribar"

Una nova cultura organitzativa

Per materialitzar el canvi en la cultura de l'organització, es demana als professionals que apliquin quatre criteris bàsics en tots els camps de la seva feina i gestió diària:

EIXOS CLAU PER AL 2018
Previsió "Hem de tenir clar què ens toca fer i què no. No s'ha d'improvisar". "Mostrar capacitat per saber gestionar allò imprevist és positiu però, en canvi, és negatiu viure sempre en la improvisació".
Planificació "Un cop sabem QUÈ hem de fer, hem de planificar COM ho farem i amb quins recursos".
Adequació "Hem d'adequar els recursos als nostres objectius, fer allò que ens correspon, fer-ho be i amb els recursos necessaris".
Racionalització "Hem de racionalitzar la demanda i l’activitat a fi de ser més resolutius i alhora eficients. El nostre objectiu És utilitzar de la millor manera tots els recursos de què disposem".

Durant aquest 2018, Gerència vetllarà perquè s'apliquin aquestes línies estratègiques en tots els àmbits i en totes les àrees d'activitat: "Hem de fer de la manera més ben organitzada la feina que ens toca fer i amb els recursos adequats".


 

"Som una organització d'un volum adequat, tenim professionals implicats i bons resultats assistencials”

"Hem de millorar el model organitzatiu: tenim un model molt formalitzat amb processos i procediments però que no sempre seguim i que cal revisar i actualitzar"

Balanç de la feina feta i reptes de futur

En el marc de la sessió, els diferents directors van presentar els resultats del 2017 i les principals novetats de les seves àrees.

El director Assistencial, Dr. Rafael Toribio, va explicar les dades d'activitat assistencial -incloent els serveis de suport- i de Transferència de Coneixement.

La directora de Cures, Dra. Mireia Subirana, va parlar del canvi de paradigma que ha suposat l'atenció centrada en la persona i de qüestions relacionades amb la participació, la satisfacció i la seguretat dels pacients.

Des de la Direcció de Gestió, liderada per Ramon Ortiz, es van exposar les principals novetats de les àrees de Logística, Gestió de Clients, Activitat No Pública i Convenis.

La directora de Recursos Humans, Sara Manjón, va repassar aspectes organitzatius de treball, temes de formació, creixement professional i d'estabilitat de la plantilla.

El director de Serveis, Jaume Castellano, va detallar les inversions a nivell d'instal·lacions, equipaments i TIC, a més d'explicar el nou sistema de planificació d'inversions que s'utilitzarà a partir d'aquest any.

El director Econòmic i Financer, Antoni Alonso, va presentar el tancament del compte de pèrdues i guanys, a més de la comptabilitat general i pressupostària.

Per últim, l'assessora jurídica, Júlia Torrent, va destacar dues novetats legislatives que afecten la institució: la nova Llei de Contractes del Sector Públic i el nou Reglament General de Protecció de Dades.