Reduïm un 18% la llista d'espera quirúrgica i un 22% el temps mitjà d'espera

El Consorci Hospitalari de Vic va aconseguir tancar el 2017 amb un menor nombre de pacients en llista d'espera tant per intervencions quirúrgiques, com per a proves diagnòstiques i visites a consultes externes

El Consorci Hospitalari de Vic va dur a terme, al llarg de l’any passat, una planificació exhaustiva de l'activitat quirúrgica orientada a dos grans objectius: acabar l'any amb menys pacients a la llista d'espera quirúrgica i aconseguir que totes les intervencions es realitzessin dins del termini de garantia establert.

L'aplicació, a partir del mes de maig, d’un pla de xoc va permetre obrir més hores de quiròfans: l'activitat es va incrementar en 245 sessions quirúrgiques -cadascuna equivalent a 7 hores de quiròfan aproximadament-, fet que va permetre realitzar 897 operacions més de la llista d'espera, un 18,9% més que l'any anterior. Aquestes sessions extra, sumades al fet de ser més eficients en les sessions ordinàries, van permetre tancar l'any complint la totalitat dels objectius fixats. Amb tot, la llista d'espera quirúrgica es va reduir en un 18%.

Pacients en llista d’espera: trams de demora a 31/12/2017

A 31 de desembre de 2017, hi havia un total de 3.226 persones en llista d'espera, 709 menys que l'any anterior, quan s'havia tancat amb 3.935.

Casos <=90d 91 a 180d 181 a 365d >365d Total
Altres 1.058 651 966 0 2.675
Garantits 368 183 0 0 551
Total des.2017 1.426 834 966 0 3.226
Total des.2016 1.339 847 1.634 115 3.935

Intervencions de la llista d’espera a 31/12/2017

5.643 persones van sortir de la llista d'espera l'any passat per sotmetre's a una intervenció quirúrgica, 897 més que el 2016 (4.746 persones). Tots el procediments es van realitzar dins dels terminis de referència que estableix el CatSalut.

Casos <=90d 91 a 180d 181 a 365d >365d Total % <90d
Altres 1.058 349 1.630 995 4.058 26,7%
Garantits 78 1.143 342 22 1.585 4,9%
Total des.2017 1.162 1.492 1.972 1.017 5.643 20,6%
Total des.2016 979 483 2.528 756 4.746 20,6%

Nota sobre els gràfics:
‘Procediments garantits’ inclou cataractes i pròtesis de maluc i genoll.
'Altres' són tota la resta d'intervencions, sense incloure les neoplàsies ni les operacions d'urgència.

L’espera mitjana per operar-se va ser de 130 dies, 38 dies menys que l’any anterior i 14 menys que la mitjana dels hospitals catalans.

  • Llista d’espera de proves
  • A 31 de desembre de 2017, hi havia menys pacients a la llista d'espera de proves diagnòstiques respecte el 2016. En concret, la reducció en les proves preferents va ser del 17,42%, passant de 155 a 128 persones, i d'un 3% en les ordinàries (de 1.406 a 1.363). El 100% de les proves es van realitzar dins el termini de referència: 30 dies les preferents i 90 les ordinàries.

  • Llista d’espera de visites ambulatòries
  • L’any 2017 es va tancar amb un menor volum de pacients i temps mitjà d'espera per primera visita en totes les especialitats. La reducció del nombre de pacients a l’espera d’una prova preferent va ser del 62,46% respecte a l’any anterior (es va passar de 658 pacients a només 247), mentre que en les proves ordinàries la reducció va ser del 38,19% (es va passar de 6.399 a 3.955). El 96,3% de les visites es van fer dins del terminis establerts pel CatSalut, quan l'any passat havien sigut el 79.3%.