La gestió de les urgències a Osona s’ha consolidat com un model d’èxit i referència a Catalunya

Quan es compleixen 10 anys de la concentració de totes les urgències nocturnes a l’Hospital Universitari de Vic, les dades mostren que aquest model de gestió és més sostenible que el de la mitjana catalana

El director assistencial del CHV, Dr. Rafael Toribio, i la directora tècnica de l'ACUT Osona, Dra. Anna Ribas

Ara fa deu anys, Osona va ser pionera a Catalunya a implantar un model de gestió integrat de les urgències -conjunt entre l'hospital de referència i l'atenció primària-, amb la voluntat de millorar l'atenció urgent als ciutadans, de forma sostenible en el temps.

Es tractava de concentrar les urgències nocturnes a l'Hospital Universitari de Vic, en lloc de fer-ho en els nou punts diferents que hi havia a la comarca. Tot i que en un primer moment el canvi de sistema va provocar certs recels en alguns municipis, deu anys després el model d'Osona (l'ACUT) s'ha consolidat com un sistema exitós i de referència a Catalunya. La ciutadania no ha perdut qualitat en el servei i la gestió de les urgències a l'Hospital es fa de forma eficaç i ràpida. La concentració de totes les urgències nocturnes en un únic punt d'atenció ubicat a l'Hospital ha demostrat que és un sistema organitzatiu efectiu i eficient.

Els resultats avalen el model

Des de la seva implantació i durant tot aquest temps, les dades d'activitat i funcionament indiquen un resultat molt satisfactori. Les xifres de la Central de Resultats del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya mostren que a la comarca s'atenen més urgències als CUAP (ubicats a l'atenció primària), amb una xifra superior a la mitjana catalana, i menys urgències hospitalàries:

  • La taxa d'urgències als CUAP és de 194,5 per cada 1.000 habitants, comparada amb la mitjana a Catalunya que és de 143,2.
  • La taxa urgències hospitalàries és de 207,8 per cada 1.000 habitants, comparada amb la mitjana a Catalunya que és de 475,2.

El servei de triatge registra un percentatge d'un 32,1% de casos que podien haver estat atesos a l'atenció primària, xifra que és d'un 61,7% en la mitjana catalana. Per tant, el model d'Osona ha facilitat que el nombre d'urgències ateses a l'Hospital se situï en menys de la meitat de la mitjana catalana i que les urgències que arriben a l'Hospital i que després són derivades cap a l'atenció primària també sigui només la meitat de la mitjana. Això indica que a Osona s'ha fet una bona tasca d'informació a la ciutadania perquè els pacients sàpiguen decidir correctament quan cal anar a l’hospital i quan tenen una patologia de baixa complexitat que poden resoldre als seus CAP.

Les claus de l’èxit del model

  • El treball conjunt i coordinat de tots els agents implicats: Consorci Hospitalari de Vic, Atenció Primària de l'ICS i dels EAP Vic Sud i Centelles, SEM, Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.
  • El suport del CatSalut des de l'inici i durant tot aquest temps.
  • La promoció i consolidació d'una cultura de derivació inversa: treball en equip de tots els agents de salut perquè la ciutadania entengui i es comprometi amb un model que deriva a Urgències només aquelles patologies que no poden ser ateses a Primària.

"La gestió de les patologies que no s'han de derivar a l'hospital són ben ateses i resoltes per Primària i s'ha aconseguit un flux coordinat de les patologies més greus, evitant ocasionar situacions de bloqueig o sobredemanda del Servei d'Urgències hospitalari".