Protegir la confidencialitat i la intimitat del pacient

La protecció de la intimitat i la confidencialitat són drets fonamental per als pacients. Existeix un protocol elaborat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que defineix uns criteris d’actuació comuns amb l’objectiu d’assegurar i protegir aquests drets per part dels alumnes i residents en Ciències de la Salut.

 • Tracte digne i actuació supervisada
 • Tothom que s’acosti a un pacient, ha de dispensar un tracte digne, respectuós, amb cortesia, amabilitat i llenguatge adequat.
 • El personal en formació adequarà el seu comportament als continguts ètics.
 • Els residents i alumnes comptaran amb un responsable docent. S’hauran de sotmetre a les seves indicacions i, en absència d’aquest, a les de l’especialista de la unitat.
 • Abans del contacte real amb el pacient, en el cas dels alumnes s’haurà de potenciar l’ús de tècniques de simulació.
 • Els centres informaran als estudiants i residents de les mesures de protecció de dades. Mai es pot compartir informació amb sistemes d’informació o xarxes no subjectes al sistema de seguretat del centre.
 • Presència d'alumnes i residents en l'acte assistencial
 • Els pacients tenen dret a saber que hi ha alumnes en formació i/o residents presents en el seu procés assistencial. Els centre els facilitarà una targeta identificativa, han de presentar-la de forma visible.
 • El pacient ha de consentir la presència d’alumnes:
  • El consentiment al pacient es sol·licita en caràcter previ a l’inici de l’acte assistencial
  • El sol·licita el professional responsable de l’acte assistencial
  • Consentiment verbal
 • Els alumnes han d'estar supervisats en tot moment. No poden accedir al pacient i a la seva informació sense la supervisió directe del personal assistencial responsable de la seva formació.
 • Accés al pacient per part dels residents:
  • Durant el primer any de residència, el resident requereix supervisió en presència física.
  • A partir del segon any i de forma prograssiva, ja podrà accedir directament al pacient seguint les indicacions del tutor.
  • En cas de dubte de la competència del resident, s’ha de seguir el ‘principi de precaució’.

Tots els alumnes i especialistes en formació reben una formació específica en aquest tema i signen el document de confidencialitat corresponent

 • Garantia d’accés a les dades clíniques
 • Els alumnes no poden accedir a la història clínica del servei de salut amb finalitats assistencials. Els residents, sí.
 • Dret de confidencialitat dels pacients
 • Els alumnes i residents estan sotmesos al deure de confidencialitat i secret, durant el transcurs de la seva estada i un finalitzada, inclús si el pacient mor.

Publicació al BOE de l'Ordre SSI/81/2017