Pautes per signar correctament les publicacions científiques

A l'hora de signar una publicació o contribució científica, els professionals del Consorci Hospitalari de Vic han de seguir una sèrie de normes recollides en el document 'Normes per a la signatura de les publicaions científiques dels professionals del CHV' aprovat pel Comitè de Recerca.

El document esmenta les principals indicacions que cal seguir:

  • Normalització del nom i la filiació dels autors: Nom Bibliogràfic Únic (NBU). És important signar sempre tota publicació o contribució científica amb el nom normalitzat de l'autor o autors i incloure sempre la filiació institucional. Al document adjunt, s'especifiquen les pautes per a la citació dels diferents elements de la signatura.
  • Identificador numèric ORCID (Open Researcher&Contributor ID). És un sistema internacional d'identificació independent que proporciona a l'investigador un identificador numèric persistent que el distingeix de la resta i que garanteix el reconeixement dels seus treballs. És convenient que els investigadors disposin d'un codi ORCID.