51 projectes en actiu i 37 professionals doctorats

Per esdevenir hospital del coneixement, el CHV té com a prioritat en la seva estratègia potenciar la innovació, la recerca i la docència i treballa per integrar aquests elements de manera natural en la dinàmica assistencial.

Dades de desembre de 2017

Al llarg dels últims anys, l'activitat en recerca al Consorci ha anat creixent de forma progressiva. Segons dades de l'últim exercici, el CHV desenvolupa actualment 51 projectes de recerca. 

Enguany, dotze projectes han obtingut finançament en les convocatòries del PERIS (Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut), del Instituto de Salud Carlos III (FIS), dels Premis Sanitat Osona, de la Beca d’Investigació d’Osona i de la Beca Consultori Bayés en Ciències de la Salut. El CHV també ha format part de les comunitats RISC3CAT, que faciliten el treball en xarxa i la participació en projectes de recerca competitius.

Pel que fa a la capacitació doctoral, cinc professionals van llegir la seva tesi durant l'any passat, aconseguint la màxima qualificació, i ja són 37 els professionals amb títol de doctor. Uns altres 19 estan fent el doctorat (nou a la UVic i 10 en altres universitats) i nou doctors del CHV estan dirigint tesis.

INDICADORS DE RECERCA 2015 2016 2017
Directors de tesis 8 9 9
Doctorands 22 20 19
Tesis llegides 4 4 5
Nombre de doctors 25 31 37

 

Quatre grups de recerca

El CHV compta actualment amb quatre grups de recerca, de caràcter interinstitucional, que aglutinen una part important de les nostres línies d'investigació prioritàries: Malalties cròniques, Salut comunitària i TIC. Tots ells, han estat reconeguts aquest mes de setembre per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que els ha acreditat com a Grups de Recerca Emergents i a dos els ha atorgat finançament. Aquesta condició, que s'atorga a equips d'investigació amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb un important potencial, els permetrà beneficiar-se d'una àmplia difusió de la seva tasca investigadora i accedir a convocatòries per optar a finançament públic.

Grups de Recerca Emergents reconeguts
GR en Cronicitat de la Catalunya Central
GR Methodology, Methods, Models and Health and Social outcomes
GR en Reparació i Regeneració Tissular
GR en Salut mental i Innovació Social

Recerca publicada

L'activitat en el camp de la recerca també queda palesa amb la presentació de comunicacions i pòsters a congressos i la publicació de 27 articles en revistes científiques, durant l’any 2017.

En quant al factor d'impacte d'aquest articles, pràcticament s'ha doblat en 10 anys. El factor d'impacte és un indicador que mesura la repercussió que ha obtingut una revista a la comunitat científica i s'utilitza per comparar i avaluar la importància relativa d'una revista concreta dins d'un mateix camp científic.