Alexia Clinic: una innovació tecnològica que facilita la feina i millora la seguretat

Garantir la mobilitat dels professionals i la disponibilitat de la informació clínica al costat del pacient. Aquesta és la base d’Alexia Clinic, el projecte d’innovació que, seguint la idea del point of care, estem desenvolupant des de fa quatre anys amb l’empresa ISERN Medical Telecom i del qual l’Hospital Universitari de Vic és el centre pilot. La nova tecnologia es va començar a desplegar fa cinc mesos a les unitats d'hospitalització i, des de finals de juliol, funciona a totes les plantes del centre.

Tota la informació a l’abast de la mà

Alexia Clinic és una solució de connectivitat que permet gestionar la informació i accedir a les utilitats clau per a l'assistència mitjançant dispositius mòbils, a través d’una interfície única, optimitzada i intuïtiva que connecta els diferents sistemes i programes de què disposa l’Hospital. Tot, en qualsevol lloc i moment, sense moure's del costat del pacient.

En la seva versió actual, la plataforma incorpora diverses utilitats que permeten, entre altres, identificar el pacient i el professional de forma inequívoca (gràcies al lector de codis integrat al mòbil), seguir el seu evolutiu i l’estat hemodinàmic, registrar la valoració per necessitats o validar l'administració segura dels fàrmacs prescrits.

Aquesta solució tecnològica suposa un gran canvi en la manera de treballar i ha de permetre facilitar la feina diària dels professionals, alhora que millorar la traçabilitat i la seguretat de l'atenció.

A l'avantguarda de la Innovació

Inicialment, l’Alexia Clinic s'ha desenvolupat per ser utilitzada pels professionals d'Infermeria en l'àmbit d'hospitalització. Però això és només un primer pas, doncs la plataforma té una gran potencialitat per incorporar nous usos i per ser aplicada en altres àmbits assistencials. De fet, el CHV i ISERN mantenen la col·laboració per seguir ideant i testejant noves funcionalitats, mentre que l'empresa tecnològica té obert també un projecte amb l'Hospital Josep Trueta de Girona per desenvolupar una versió de l'Alexia Clinic per al personal mèdic.

L'Hospital Universitari de Vic és pioner en implantar una solució amb dispositius mòbils per accedir als sistemes d'informació assistencial

El rol dels professionals és clau per garantir l'èxit del projecte

Qualsevol innovació suposa un canvi i comporta un període d'adaptació. En aquests mesos, infermeres i auxiliars han demostrat el seu compromís per incorporar la nova tecnologia a la seva manera de treballar. Un esforç que, juntament amb el del personal d'Informàtica, ha estat essencial per facilitar la seva implantació i per generar oportunitats de millora per perfeccionar-ne el funcionament. Perquè els professionals tenen la clau per consolidar i garantir l'èxit d'aquest projecte pilot que desenvolupem amb ISERN Medical Telecom. És a dir: per traduir a la realitat els beneficis que ens pot aportar a l'hora de facilitar l'atenció i de millorar la seguretat de les cures i la seva traçabilitat.