"La Caixa" subvenciona part dels nous equipaments d'Urgències

L'Obra Social de La Caixa ha aportat 40.000 euros per millorar la dotació del servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Vic, on s'atenen més de 60.000 pacients l'any.

Amb aquesta aportació, s’ha pogut finançar l'adquisició d'una part dels nous equipaments del servei, com un sistema centralitzat de monitoratge de pacients -amb un control central i satèl·lits a cada box connectats via wi-fi-, i adquirir nous aparells d'electromedicina, un ecògraf per realitzar exploracions de suport diagnòstic i dos aparells de ventilació respiratòria no invasiva. El cost total dels nous equipament serà de prop de 308.000 euros, bona part dels quals es finançarà a través de les aportacions solidàries d'entitats i empreses de la comarca.

La incorporació de nous equipaments és la darrera fase del pla de millora de les Urgències, després de la remodelació integral de les instal·lacions que es va dur a terme a finals de l'any passat i que va permetre ampliar-ne la capacitat i guanyar en funcionalitat, confort i seguretat.

A l'Hospital Universitari de Vic s'hi atenen cada any més de 60.000 urgències, entre primària i hospitalària, amb un flux continu de pacients les 24 hores del dia.

El president i el gerent del Consorci Hospitalari de Vic, Jaume Portús i Pere Soley, amb els directius de Caixabank, el 21 de juny, durant la signatura del conveni.