Comunicació

Memòria

El Consorci Hospitalari de Vic edita anualment la seva Memòria en la qual es recullen les principals xifres de la seva activitat assistenciall, així com els indicadors econòmics, ambientals, socials, etc.