← Altres notícies

El CHV referma el seu compromís amb la sostenibilitat

Els criteris de responsabilitat social i de respecte pel medi ambient estan fermament integrats en el funcionament diari del Consorci Hospitalari de Vic. Així ho fa palès la Memòria de Sostenibilitat 2011 que acaba de publicar el CHV. L'any passat, el Consorci va millorar en gestió mediambiental, en seguretat i en accessibilitat dels seus centres, i es van potenciar les accions de promoció de la salut i els acords amb institucions socials i universitats.

En temes de medi ambient, s’han assolit el 100% dels objectius de millora plantejats en el sistema de gestió mediambiental. S’ha reduït notablement el consum d’electricitat i de gas natural i, en menor proporció, el d’aigua; mentre que la reducció del consum de paper continua sent un objectiu clar de l'organització.

L’any 2011 també s’ha caracteritzat pel manteniment de la política orientada als clients, per la millora d’aspectes relacionats amb la seguretat i pel treball en favor d’una major accessibilitat als centres del CHV. També s’ha col·laborat amb diferents iniciatives socials, augmentant els acords amb entitats locals i participant en accions de prevenció i promoció de la salut. Així mateix, els acords amb les universitats permeten al CHV millorar i fer difusió del coneixement i seguir avançant en temes de recerca.

Cliqueu en el següent enllaç per visualitzar la Memòria de Sostenibilitat 2011 del CHV.