← Altres notícies

Seguiment de la vaga als centres del Consorci Hospitalari de Vic

La dada global de seguiment de la vaga general entre el personal del CHV va ser d'un 1,29%, sobre un total de 855 professionals dels tres torns afectats (nit, matí i tarda del 14 de novembre). No es van produir incidències en cap dels centres que gestiona el CHV (Hospital General de Vic, Clínica de Vic, Hospital Sant Jaume de Manlleu i Osona Salut Mental), ni en l'activitat dels serveis.

Entre els professionals pertanyents al SAS (Serveis Auxiliars a la Sanitat) que treballen als centres del CHV, la vaga va ser seguida per un 0,81% dels 124 treballadors afectats, i per un 0% del personal adscrit a la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu.