← Altres notícies

Publicació del pla orientat a promoure la integració de l’atenció a les persones grans fràgils

Aquest document és fruit de la proposta de consens entre totes les direccions estratègiques del Departament de Salut, de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut i del Servei d'Emergències Mèdiques.

Aquest Pla harmonitza les diferents dinàmiques i propostes assistencials del Departament de Salut, i interpel·la a les administracions, proveïdors i professionals assistencials a proporcionar una resposta de més qualitat i resolutiva a les persones grans fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA), des d'una mirada individualitzada, integrada i sistèmica.