← Altres notícies

El càncer afecta cada any 39 de cada 10.000 osonencs

A Osona, cada any, 39,3 persones per cada 10.000 habitants pateixen un càncer. Els tipus de tumors més habituals a la comarca són els de còlon i recte, pròstata, mama,  bufeta urinària, pulmó, estómac i endometri, segons dades del Consorci Hospitalari de Vic (CHV).  Es considera que entre el 10% i el 15% de tots els càncers tenen un rerefons hereditari. Les dades que es disposen sobre la incidència del càncer són molt significatives: al llarg de la vida es calcula que una de cada tres dones tindrà algun càncer i, en el cas dels homes, un de cada dos.

En l’àmbit del diagnòstic precoç es preveu que es comenci a implantar d’una forma progressiva el cribatge del càncer de còlon i recte a homes i dones de més de 50 anys. En el cas dels càncer de mama, des de fa anys, ja es fa cribatge amb mamografies a dones a partir dels 50 anys. Per altra banda, el CHV en col·laboració amb la Fundació Althaia de Manresa, tenen en estudi una proposta d’organització d’activitat de consell genètic per prevenir el càncer hereditari adreçada als pacients i familiars de la Catalunya Central.

El Consorci Hospitalari de Vic, d’acord amb el Pla Director d’Oncologia de Catalunya, i de forma protocolitzada amb els serveis d’atenció primària té activat un circuit de diagnòstic ràpid que doni resposta urgent a les sospites de càncer, per tal de confirmar o descartar en el període màxim d’un mes aquesta patologia.

Evitar desplaçaments

L’alta especialització i la cada vegada major complexitat que comporta l’abordatge del càncer fa que es necessitin solucions imaginatives per a poder oferir el millor tractament possible dins del propi CHV, intentant evitar el màxim de desplaçaments. En aquest sentit gràcies a acords de col.laboració amb altres hospitals del mateix nivell es pot oferir, per exemple, cirurgia de tumors pancreàtics amb l’Hospital de Granollers, o cirurgia Oncoplàstica i atenció Psicooncològica amb la Fundació  Althaia de Manresa.

Inevitablement, però, es necessita desplaçar aquells pacients que precisen de tractaments altament especialitzats com es el cas de la radioteràpia,  o de cirurgies complexes, mercès també a acords institucionals amb centres de tercer nivell.

Dijous, Dia Mundial contra el Càncer

Aquest dijous, 4 de febrer, se celebra el Dia Mundial contra el Càncer.  L’eslògan per aquest any és “M’agrada fer esport i menjar de tot”, que té la voluntat de fomentar els hàbits saludables i prevenir l’obesitat i el sobrepès, factors que redueixen el risc de desenvolupar alguns tipus de càncer.