← Altres notícies

L'Aliança C-17 fa balanç dels serveis en xarxa

La II Jornada d'innovació de l'Aliança Estratègica C-17 ha servit per presentar els avenços en el desplegament del model col·laboratiu que lideren els professionals dels hospitals de Vic, Clínic, Granollers, Mollet, Sant Celoni i Campdevànol.

Sota el lema 'Serveis assistencials en xarxa - sumem pel ciutadà', el passat 5 d'octubre va tenir lloc a Granollers la ‘II Jornada d'innovació de l'Aliança Estratègica C-17’ amb la participació de professionals dels sis centres de Barcelona ciutat, Osona, el Ripollès i el Vallès Oriental que conformem aquesta xarxa de col·laboració hospitalària. Aquest model en construcció suma coneixement, ofereix recursos amb l'objectiu d'afavorir l'equitat i facilita l'atenció més adequada amb el servei més idoni. Tot, amb un model organitzatiu, resolutiu i satisfactori, que l'aproxima a la ciutadania.

En la Jornada es van posar en comú els projectes que ja estan en funcionament i els compromisos per atendre la ciutadania en un model integral. En aquests moments, i pel seu impacte, s'han prioritzat els projectes centrats en l'atenció dels pacients cardiovasculars, oncohematològics i de neurociències. La trobada també va servir per presentar els resultats dels grups focals de pacients d'Osona i del Vallès Oriental per incorporar la perspectiva ciutadana.

En el marc de la Jornada es van lliurar els Premis Roche a dos projectes d'innovació que contribuiran a assolir els reptes plantejats: un sobre la 'Implantació de la xarxa d'atenció domiciliària per a pacients hematològics' i un altre sobre 'Coordinació, excel·lència i recursos per al maneig integral del pacient amb tumor cerebral'. Els altres projectes que s'havien presentat als premis s'inclouran en el treball de l'Aliança Estratègica C-17 per als propers anys.

Una aliança per millorar l'atenció, l'eficiència i l'accessibilitat

El 13 d'abril de 2015, es va subscriure el conveni marc de col·laboració entre l'Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital Asil de Granollers i la Fundació Hospital de Sant Celoni amb l'objecte d'establir una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut. Posteriorment s'hi van afegir els hospitals de Campdevànol i de Mollet. Entre les sis institucions, abracen una població de referència aproximada d'un milió i mig de persones.

L'objecte del conveni, que compta amb el suport del Servei Català de la Salut, és establir un marc estable i transversal de col·laboració entre les diferents entitats per desenvolupar projectes compartits, així com estudiar formes de col·laboració conjunta que permetin millorar l'eficiència i facilitar l'atenció i l'accessibilitat de certes patologies.

A banda del marc del conveni, des de fa temps s'està treballant en projectes col·laboratius de diferents tipus, a través d’una xarxa de professionals connectats que treballen per processos i en grups multidisciplinars i que ha servit per revisar circuits assistencials de forma conjunta o per establir el concepte ‘Via Clínica C-17’, sempre des de la perspectiva de l'avaluació de resultats.

Aquesta manera col·laborativa de treballar, promoguda pels propis professionals, ha permès millorar l'atenció a pacients complexos, la prestació de diagnòstic per la imatge, i ha possibilitat compartir l'expertesa amb una visió innovadora en àmbits assistencials rellevants com atenció cardiovascular, oncologia, hematologia, urologia, maxil·lofacial, neurologia o oftalmologia, entre d’altres.