← Altres notícies

L’Hospital de Campdevànol deixarà de derivar pacients a l’Hospital Universitari de Vic

El Servei Català de la Salut ha iniciat la reordenació de l'atenció sanitària al Ripollès, que tindrà com a centres de referència l'Hospital de Campdevànol, el d'Olot i el Doctor Josep Trueta de Girona.

Els usuaris de la zona del Ripollès que fins ara podien ser atesos tant al seu hospital comarcal -el de Campdevànol- com a l'Hospital Universitari de Vic com a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona seran atesos preferentment en l'eix Campdevànol - Olot - Girona d'acord amb les necessitats dels pacients i el nivell de complexitat del centre hospitalari. Així ho ha comunicat aquesta setmana el Servei Català de Salut, en el marc de la presentació del nou servei territorial de cirurgia de la Garrotxa i el Ripollès.

La reordenació de l'atenció sanitària al Ripollès és competència del CatSalut, òrgan sobirà que té -entre d'altres funcions- la d'ordenar els fluxos de pacients, així com la de planificar i finançar.

Aquest canvi estratègic no té un impacte significatiu al Consorci Hospitalari de Vic ni en l'assignació de recursos, ni en l'activitat, ni en el finançament.

L'activitat

Els pacients del Ripollès representen entre un 1,5 i un 2% de l'activitat del Consorci. Ara, se substituiran aquests pacients de Campdevànol per pacients d'Osona -fet que podria ajudar a reduir el temps d'espera per als pacients osonencs-. Les persones usuàries que actualment estan en tractament al CHV, seguiran sent tractats fins a ser donats d'alta.

Amb una població de referència de 155.000 persones -i amb una tendència demogràfica a l'alça- el CHV té suficient massa crítica per seguir fent les complexitats que pertoca o perquè ens en reconeguin de noves.

El finançament

Aquesta reordenació no afectarà al CHV a nivell de finançament ja que el Servei Català de la Salut (CatSalut) finança al Consorci pel volum d'activitat i aquesta seguirà sent la mateixa, se substituiran els pacients del Ripollès pels d'Osona.

Les aliances

L'Aliança es mantindrà però en una part menor de l'actual, se seguiran mantenint alguns serveis territorials així com la presència d'alguns professionals del CHV a Campdevànol.