← Altres notícies

Baixa la taxa de suïcidis a la comarca d’Osona

Aquest divendres, 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Un conveni de col·laboració del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) amb el Departament de Justícia ha permès aplicar diversos protocols d’actuació que han fet disminuir la taxa de suïcidis a la comarca. I és que el mapa sanitari, sociosanitari i de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya 1999-2004 reflectia a Osona unes taxes de suïcidi per sobre de la mitjana catalana.

El 2006, quan es va signar el conveni amb Justícia, la taxa de suïcidis se situava a Osona al voltant de 12 per cada 100.000 habitants. L’abordatge fet aquests darrers anys ha fet disminuir la xifra al 7,72 per 100.000 habitants l’any 2009. De fet la literatura científica afirma que les taxes de suïcidi als països són molt estables i difícilment modificables. El CHV es va marcar com a objectiu estratègic rebaixar les xifres de suïcidi a la comarca d'Osona i en els dos darrers anys s’han situat per sota de 8 per cent mil habitants. Això es una dada important ja que les estadístiques mundials i europees publicades darrerament estableixen una taxa a Espanya de 10 per 100.000 habitants.

Actuacions a nivell assistencial, formatiu i de sensibilització

El conveni va permetre crear una comissió mixta constituïda per la Unitat de Qualitat del CHV, la Direcció de Salut Mental i un metge forense en representació de l’Institut de Medicina Legal. Aquesta comissió ha promogut accions  a nivell assistencial del Servei de Salut Mental del CHV, com ara aplicar protocols d’actuació davant de les persones que han realitzat intents de suïcidi, garantint-ne el seu seguiment i promoure la vinculació dels usuaris amb trastorns mentals greus que han deixat d’assistir a les visites que tenien programades.

A més, s’analitzen tots els casos de suïcidi consumat dels pacients atesos a salut mental del CHV, amb l’objectiu de trobar punts de millora i es dóna suport als familiars que ho desitgen. També s’han endegat activitats d’informació i sensibilització a nivell de territori incloent-hi a professionals d’atenció primària i altres col·lectius que tenen un paper rellevant en la detecció del risc i per tant en la prevenció: forces de seguretat, bombers, serveis socials, educadors, familiars de malalts...

El plantejament es fonamenta en què darrera d’un suïcidi hi ha un estat depressiu que es pot tractar i resoldre si es detecta a temps. Alhora, s’ha fet formació a tots els professionals de salut mental sobre l’abordatge del malalt suïcida per part d’experts en el tema, compartint amb altres professionals del sector el programa d’intervenció a Osona.

Factors de risc

Es considera que existeixen factors de risc de suïcidi biològics, psicològics i socials. Així doncs, les malalties mentals, el consum de drogues, les malalties cròniques, sobretot si cursen amb dolor, l’aïllament i la manca de suport social, els esdeveniments vitals que generen sentiments de ràbia, por i indefensió, afegeixen vulnerabilitat al suïcidi. El 90% de les persones que intenten suïcidar-se pateixen un trastorn depressiu al qual arriben bé per una malaltia mental o com a conseqüència d’aquests factors de vulnerabilitat.

Pel que fa al sexe, el suïcidi consumat és més elevat entre els homes que en les dones degut a que aquests fan servir mètodes més letals i, per tant, més definitius. Pel que fa a la taxa dels intents de suïcidi, aquesta és més elevada en dones que en homes.