Fes un ús prudent dels antibiòtics

L’Hospital Universitari de Vic té un major consum anual d’antibiòtics respecte d’altres hospitals catalans del mateix grup. Així mateix, el consum d’antibacterians i antifúngics a la UCI està molt per sobre de la mitjana, segons les últimes dades publicades amb motiu del Dia Mundial de l'Ús Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre).

  • Dades de l'HUV en relació altres hospitals de Catalunya (Grup II): 
  • Major prevalença de pacients amb antibiòtics: 51% a l'HUV, respecte el 41% de mitjana
  • Major consum anual d'antibiòtics (definit com a dosis diàries definides (DDD) / 100 estades): 96.01 a l'HUV, respecte el 75.6 de mitjana
  • A l'UCI, el consum d'antibacterians i antifúngics està molt per sobre de la mitjana:
  • Antibacterians: 206 a l'UCI de l'HUV, respecte el 130,3 de mitjana
  • Antifúngics: 40,6 a l'UCI de l'HUV, respecte el 15,2 de mitjana

El grup d'infeccions de Qualitat vol posar èmfasi en la importància de prescriure bé aquests tractaments per evitar problemes de seguretat en els pacients. El prescriptor d'antibiòtics ha de ser crític i responsable amb la prescripció. El CHV disposa del grup PROA dins el comitè d'infeccions per ajudar a tots els prescriptors a millorar l'ús d’aquests medicaments.

Per què es fa un mala prescripció?

  • Manca de coneixement de l'epidemiologia local, que és molt variable entre hospitals.
  • Una formació insuficient en la prescripció antimicrobiana (selecció de l'antibiòtic, posologia, durada, desescalada...).
  • L'actitud individual del prescriptor vers aquests fàrmacs. Amb l'objectiu d'assegurar els resultats es genera una excessiva i evitable pressió antibiòtica, amb prolongacions innecessàries dels tractaments o espectres de cobertura redundants o desproporcionats.
Pautes per a un bon ús de l’antibiòtic

L'era postantibiòtica

En l'actualitat, es parla que la societat es troba en una "crisi antibiòtica" que serà el preludi d'una "era postantibiòtica". En aquesta nova etapa, s'anticipa un nombre creixent de morts de pacients amb infeccions greus per manca de disponibilitat de tractaments antimicrobians amb garanties.

La política antibiòtica que estableixen les institucions pretén perfeccionar la prescripció d'antibiòtics per tal de millorar els resultats clínics, reduir els efectes adversos relacionats amb la utilització d'aquests medicaments -incloent la resistència- i garantir una teràpia cost-efectivitat.