La salut dels professionals

Egarsat és la nova mútua laboral per als treballadors

A partir de l'1 de gener de 2019, el Consorci Hospitalari de Vic ha deixat d'actuar com a mútua pròpia i ha contractat la cobertura dels serveis relacionats amb accidents de treball i contingències professionals dels seus treballadors a la mútua Egarsat.

Tastet d'actualitat