Els residents aprenen com actuar en cas d'aturada cardiorespiratòria

Els especialistes en formació del Consorci van participar en una formació per conèixer les mesures que, com a metges i infermeres, poden haver de dur a terme en casos d'urgència amb malalts crítics o en aturada.

Una dotzena de residents van prendre part en una sessió teòrico-pràctica sobre Suport Vital Intermig amb el suport de professionals del CHV. El curs, acreditat per l'European Resuscitation Council, va començar amb una formació online que els residents van realitzar durant dues setmanes i va finalitzar el dimarts passat amb la sessió presencial a les instal·lacions de l'Hospital Universitari de Vic. Durant tot el dia, els residents van rotar per diversos espais en què van participar en la simulació d'una aturada cardiorespiratòria, van aprendre a utilitzar la via intraòssia i van manejar les mascaretes laríngies. La sessió va acabar amb un examen final.

La formació estava adreçada a R3 de Medicina i R2 d'Infermeria, fet que va suposar que participessin en aquesta formació 12 residents de les especialitats mèdiques de Geriatria, Medicina Interna, Psiquiatria i Ginecologia i Obstetrícia, i residents d'Infermeria Obstetricoginecològica (llevadores), així com els residents de Medicina i Infermeria en Atenció Familiar i Comunitària de les UDM ICS-Catalunya Central i ACEBA.

Diferents moments del curs que va tenir lloc el 30 d’octubre a l’Hospital Universitari de Vic.