Prevenir la transmissió de la grip: responsabilitat de professionals i pacients

La vacunació és una de les mesures més efectives per aconseguir una immunitat col·lectiva i evitar la circulació del virus, que pot generar complicacions importants en les persones més vulnerables

La grip continua sent un problema important de salut pública, per les altes taxes de morbiditat durant les onades epidèmiques anuals i les complicacions i sobremortalitat en grups específics de població. S'estima que pot afectar entre el 5% i el 20% de la població general, que la meitat de les persones internades en institucions emmalalteix de grip cada any i que pot ser la causa del 25% dels processos respiratoris febrils.

Com es transmet la grip?

 • Contacte directe entre persones, tant a través de les mans com per gotes que provenen de la tos o esternuts (fins a 1 metre de distància). El virus no queda en suspensió, sinó que les gotes precipiten ràpidament sobre totes les superfícies que envolten el malalt, per això els box/habitacions es poden tornar a utilitzar immediatament després de la neteja habitual.
 • Contacte indirecte amb objectes i superfícies contaminades amb les gotes i/o secrecions d'un malalt i a través de les mans. El virus gripal pot sobreviure fins a 24-48 hores en superfícies ambientals no poroses, fins a 8-12 hores en roba i paper i fins a 5 minuts a les mans.

Mesures de protecció estàndard a tenir en compte per pacients, acompanyants i visitants:

 • Si utilitzen mocadors de paper, cal que els llencin a la paperera un cop els hagin utilitzat.
 • Cal que es rentin les mans sovint.
 • És recomanable utilitzar una mascareta quirúrgica.
 • És important instruir als pacients i acompanyants amb símptomes d'infecció respiratòria que es tapin la boca/nas amb el braç (no amb les mans) quan estosseguin o estornudin.

El mes de desembre es van col·locar cartells a l'entrada d'Urgències de l’Hospital Universitari de Vic perquè els pacients, acompanyants i visitants tinguessin presents aquestes mesures quan entressin al centre hospitalari amb simptomatologia respiratòria.

Mesures de protecció estàndard entre els professionals:

 • La primera mesura és la immunització activa a través de la vacunació.
 • Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó líquid a l’inici i al final de la jornada, i amb solució alcohòlica en cadascun d’aquests 5 moments:
  • abans del contacte amb el pacient.
  • abans de realitzar una tasca asèptica.
  • després del risc d’exposició a fluids corporals.
  • després del contacte amb el pacient.
  • després del contacte amb l’entorn del pacient.
 • S’ha de posar una mascareta quirúrgica al pacient potencialment infectat per agents biològics transmissibles.
 • Posar-se mascaretes quirúrgiques IIR amb doble capa i filtre intern (protecció bidireccional davant gotes més grans de 5µm i esquitxades de fluids) o mascaretes FFP2 (protecció en situacions on es manipuli la via aèria: maniobres de reanimació, intubació, broncoscòpia, aspiració nasofaríngia, cures de traqueotomia, etc.) seguint les indicacions del centre.

La vacunació, una mesura altament eficaç per combatre la grip

La vacunació és la mesura de prevenció primària fonamental per prevenir la grip i les seves complicacions. Tanmateix, la resposta a les vacunes no és igual en totes les persones: és millor en individus joves i sans (efectivitat 70-90%), mentre que en la gent gran que no viu en residències i en malalts crònics ha mostrat una efectivitat entre el 30% i 70%. En les persones grans institucionalitzades, les vacunes han demostrat ser efectives en un 50-60% per prevenir l'hospitalització o la pneumònia i en un 80% per prevenir la mort per la grip. L'objectiu de l'estratègia de vacunació gripal a Catalunya és evitar les complicacions de la grip en persones amb patologies de base que es tradueixen en descompensacions, ingressos hospitalaris i morts. La vacunació del personal sanitari és clau per evitar la transmissió a les persones de risc i per protegir-se ells mateixos.