Pla d'espais: les noves instal·lacions i equipaments que veuran la llum el 2019

Rehabilitació, Salut Mental, Hospitalització, Urgències, Diagnòstic per la Imatge, Esterilització, Laboratoris... L'any que comença serà clau pel que fa a la millora de les instal·lacions i equipaments dels centres del Consorci Hospitalari de Vic

Recreació de com seran les habitacions de la futura planta 3.1

El 2019 començarà amb dues estrenes que comportaran una gran millora de les instal·lacions del CHV i que, com un efecte dominó, permetran desencallar tota una sèrie d'actuacions de reforma i de construcció de nous espais per aquest i els propers anys.

Al març, ha d'entrar en funcionament la nova unitat d'hospitalització de Salut Mental a la planta 7 de l'Hospital Universitari de Vic, amb la qual quedarà lliure l'ala 3.1 del centre. Al segon trimestre de l'any, s'inaugurarà la nova Àrea de Rehabilitació en un edifici annex a l'Hospital Universitari de la Santa Creu, on s'hi traslladarà l'activitat ambulatòria que el servei realitza ara a la Clínica de Vic i a l'Hospital Universitari de Vic (només quedaran uns petits espais per a la rehabilitació dels pacients hospitalitzats).

Hospitalització

El Pla d'Espais del Consorci preveu abordar el 2019 la reforma de la planta  3.1 de l'Hospital Universitari de Vic -on actualment hi ha els pacients aguts i subaguts de Psiquiatria-, per convertir-la en una unitat d'hospitalització que segueixi la línia de les reformes que es van fer al seu dia a la primera planta del centre.
També durant el 2019 està previst seguir projectant els plans de reforma de les altres unitats d'hospitalització, que s'anirien desenvolupant en anys successius fins a completar la renovació de totes les plantes.

Equipaments de radiodiagnòstic

El pressupost 2019 del CatSalut preveu una partida de 635.000 euros per renovar els equipaments de Diagnòstic per la Imatge del Consorci Hospitalari de Vic. Una inversió que es licitarà durant aquest primer trimestre de l’any i que permetrà posar al dia tecnològicament la dotació d'aquest servei.

Urgències: monitoratge centralitzat

Després de la reforma dels espais d'Urgències i Observació (novembre del 2017), al llarg d'aquest any s'ha anat renovant progressivament la dotació d'equipaments, gràcies al finançament aportat per diverses empreses i institucions de la comarca. El Pla de millora d'Urgències es completarà, a principis del 2019, amb la instal·lació d'un sistema de monitoratge de pacients amb control centralitzat.

Esterilització

Una altra actuació prevista és la millora dels equips i instal·lacions d'Esterilització, a la segona planta de l'Hospital Universitari de Vic. Al llarg del 2019 se n'elaborarà el projecte, mentre que l'inici de les obres aquest mateix any o bé el següent estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.

Projecte per traslladar els Laboratoris

Durant l'any vinent també està previst redactar i dissenyar el projecte de noves instal·lacions per als laboratoris clínic i d'anatomia patològica. Aquests dos serveis es traslladarien, en un futur proper, a un nou edifici de dues plantes que s'edificaria sobre les instal·lacions de Manteniment, a mig camí entre l'Hospital i Osona Salut Mental. A la primera planta s'hi instal·larien els nous laboratoris, mentre que la segona serviria per cobrir les futures necessitats d'espais que es puguin derivar de les activitats relacionades amb la Facultat de Medicina de la UVic.

2020 i més enllà

El futur trasllat dels Laboratoris, que actualment estan situats a la planta baixa de l'Hospital Universitari de Vic, és una condició "indispensable" per realitzar l'actuació de millora d'espais més important prevista a llarg termini: l'ampliació i reforma integral de l'Àrea de Consultes Externes de l'Hospital. A mitjà termini, l'altre gran projecte de millora que preveu el Pla d'espais del CHV és la remodelació de l'Àrea Ambulatòria de la Clínica de Vic (planta baixa i -1).