El nou conveni laboral, un punt de partida

Amb aquesta infografia, pots conèixer les novetats més significatives que contempla el nou conveni laboral de la sanitat concertada, signat el passat 21 de novembre.

El II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut va estar aprovat pels sindicats CCOO, UGT i SATSE -tots els majoritaris, a excepció de Metges de Catalunya- i per les patronals CAPSS, UNIÓ i ACES que agrupen els hospitals i centres de salut i atenció social concertats de Catalunya.

Fruit d'un any de negociacions, l'acord millora substancialment les condicions dels professionals sanitaris i dels centres, donant resposta a la majoria de les reivindicacions a nivell d'increment de salaris, recuperació de pagues, duració de la jornada, complements i permisos.

Acords més significatius del nou conveni laboral